Fakultetet

Published on October 5th, 2014 | by Amalie K. Berntzen

0

NEI TIL KVATITETSJAG OG JA TIL KVALITETSFAG I HØYERE UTDANNING

Tall fra Samordna opptak sitt hovedopptak viser at overbooking er et problem i år igjen. Innenfor utdanningsområdet teknologi og realfag er det ved enkelte studier gitt tilbud til 50 % flere studenter enn det er studieplass til.

Vi i Tekna student syns det er bekymringsfullt at studiestedene prioriterer kvantitet fremfor kvalitet. Et fokus på kvantitet i høyere utdanning kommer ingen til gode.

De siste årene har det vært en jevn økning med studenter som søker seg til teknologi og realfag. Disse tallene er gledelige. Regjeringen har satset mye på realfag i skolen og på å øke rekrutteringen av kvalifiserte studenter til disse studiene. Det er synd at regjeringen da ikke følger opp med å øke kapasiteten på lærestedene slik at den voksende andelen studenter som nå søker seg til teknologi og realfag blir ivaretatt på en profesjonell og tilfredsstillende måte.

Praksisen med å overbooke studier sprenger kapasiteten og gir dårlige studieforhold, noe jeg tror vi på Mat-Nat merker veldig godt. På Mat-Nat er det mange studenter som aldri møter en veileder eller professor, vi mangler tilgang til utstyr på laboratoriene og vi er ikke garantert sitteplass i auditoriene. Dagens ordning fører til at ressursene må strekkes ut til flere hoder en beregnet. Jeg kan ikke huske å ha vært i en eneste forelesning på starten av et semester på UiB hvor det ikke har sittet studenter i trappene, eller stått håpefulle i døren, ventende på å bli ropt opp for så å bli skuffet over at kurset nok en gang var fullt. Jeg har opplevd gang på gang å ikke få plass på det emnet jeg ønsket, og dermed måtte ta et annet emne kun for å få nok studiepoeng for å holde progresjon. Dette er frustrerende og lite motiverende. Jeg tror at det vi vinner i økt antall kvalifiserte søkere taper vi i økt frafall.

Selvfølgelig har jeg forståelse for at lærestedene ikke ønsker at studieplasser står tomme. Det taper de penger på i dagens system. Vi i Tekna Student mener likevel at dagens overbooking undergraver målene om å utdanne flere med teknologi- og realfagskompetanse. Å starte studiene med overfylte lesesaler og kamp om foreleserens oppmerksomhet ødelegger engasjement og lærelyst. I verste fall kan det virke avskrekkende og demotiverende. Mangelen på opplevd studiekvalitet øker risikoen for frafall og gir studier vi ønsker å øke rekrutteringen til et dårlig omdømme.

Det er synd at dagens praksis er å vektlegge kvantitet fremfor kvalitet i høyere utdanning. Studier skal ikke være preget av ”en kamp om å overleve”, tvert imot, det skal være en læringsarena som er imøtekommende og inspirerende. Tekna Student oppfordrer regjeringen og utdanningsinstitusjonene til å vri de finansielle insentivene mot kvalitet framfor kvantitet. Det må bli slutt på at lærestedene tar opp flere studenter enn de har kapasitet til. For at regjeringens teknologi og realfagssatsning skal være troverdig må god oppfølging og kvalitetsundervisning være i sentrum. Og sist men ikke minst, så må Dag Rune Olsen rektor, UiB, slutte å love studenter at de får plass i auditorier ved studiestart og at universitet har kapasitet til å gi en utdanning der studiekvaliteten er ivaretatt. For det er rett og slett et løfte han ikke kan holde.


About the AuthorBack to Top ↑