Studentliv

Published on October 5th, 2014 | by Henriette Aartun

0

STUDIETEKNIKK, TAKK!

Hukommelsesmesteren Oddbjørn By og toppkarakterspesialisten Nikolai Høibo gir råd og tips til hvordan man får de beste karakterene for minst mulig arbeid.

Vi har tatt kontakt med forfatter av Memo og tidligere verdensmester i hukommelse Oddbjørn By, i tillegg til foredragsholder og forfatter av Toppkaraktersystemet Nikolai Høibo i håp om noen tips til bedre karakterer – helst uten å jobbe så mye for det.

Nytt semester betyr ofte ny motivasjon for mange. Likevel er det lett å påta seg de samme uvanene som tidligere. Dette er mye siden vi mener at i dette semesteret skal vi a) lese mer b) begynne tidligere c) være mer strukturerte eller d) all of the above. Da de aller fleste studenter jo også ønsker et liv utenom studiene blir det fort vanskelig å jobbe mye mer i alle fag et helt halvår. Finnes det andre, bedre måter å få gode karakterer på?

“Toppkaraktersystemet”-forfatter Nikolai Høibo mener at det å gå på forelesning, lese og gjøre oppgaver er selvsagt, og noe alle superstudenter gjør. Men, da vanlige studenter også pleier å jobbe som dette kommer spørsmålet om hva som skiller dem.
– En superstudent er en student som mestrer læringsbiten og får gode karakterer samtidig som den ikke må gi opp det sosiale livet sitt og fritiden sin, forteller han. Men hva gjør superstudenter som ikke vi gjør?

Vit hva som er viktig
Best-of-Memo-frontbokHeller enn å starte det nye semesteret med en plan om å lese hele pensum innen uke 3 kan det være en idé å bruke tiden på å finne ut hva som egentlig er pensum. Å få en oversikt over kapitler som skal leses og emner en skal innom tidlig kan være til stor hjelp for resten av året. Når en først vet hva pensum er kan en mye lettere finne ut hva som er det viktigste og så fokusere på dette. Å prøve å memorere alt som kan være noenlunde relevant blir umulig, da ingen kan huske alt. Det samme mener hukommelsesmester Oddbjørn By. By poengterer at selv om han og de andre deltakerne i VM i hukommelse fint greier å huske en hel kortstokk – eller ti – på en time, så er dette adskillig mindre enn en pensumbok. Altså blir det viktig å finne essensen, og så gå i dybden på dette.
– Foreleseren har begrenset med tid og vil vanligvis fokusere på det viktigste, mener By. Han vil også anbefale å spørre seg selv hva som var det viktigste i denne forelesningen eller hva som var det viktigste i avsnittet du nettopp leste. I tillegg er gamle eksamensoppgaver ofte en god pekepinn på hva som er det mest essensielle i pensum.

Fjern alle distraksjoner
Høibo forteller at fokus kanskje er noe av det viktigste når det kommer til læring. Han og medforfatter av Toppkaraktersystemet, Pål Hetland, avslører i boken såkalte ”åpenbare hemmeligheter”, der den ene går ut på å holde fokus. For eksempel: Ikke sitt hjemme og les hvis du vet at du ender opp med å gjøre andre ting:
– Typiske fallgruver er vasking og rydding, da dette er oppgaver du gjør for å slippe å lese, men fortsatt beholde den gode samvittigheten.

Slike oppgaver går under navnet ”kamuflasjeoppgaver” da de kamuflerer seg som fonuftige oppgaver – noe de i og for seg er, bare ikke når du egentlig skal lese. Høibos råd er å fjerne alle distraksjoner. Sett deg på lesesal hvis du blir distrahert hjemme, legg fra deg mobilen hvis du har lett for å sjekke instagram. Det handler om å tilrettelegge for seg selv slik at du greier å jobbe strukturert. Oddbjørn By sier at han foretrakk å sitte på lesesal uten noen tekniske forstyrrelser, og at han deler arbeidsøktene inn i halvtimer:
– Selv foretrekker jeg fremdeles å arbeide i 25 minutter, ta 5 minutter pause (da kribler jeg nesten etter å starte igjen) for deretter å kjøre dette tidsskjemaet hele arbeidsdagen. Han nevner så at det for mange hjelper å ha en klar plan for dagen.

Kan man lære seg å huske bedre?
Dersom man kunne husket alt ville det ikke vært et problem. At dette ikke går er vi dessverre veldig klar over, men det nest beste er fullt mulig; å huske mer. Høibo tror ikke på nipugging. Dette blir å prøve på å presse inn informasjon du ikke nødvendigvis har forstått, og du husker det kanskje akkurat til eksamen. Å prøve å lære seg stoff på en slik måte er ikke bare mer tidkrevende, men også mer stressende enn det trenger å være.
– Forståelse for et emne er viktig for å kunne lære stoffet rundt emnet. Dette er én av tingene som skiller superstudenter fra vanlige studenter, sier Høibo. Han forteller så om multimemorering som går på å lære teknikker for å låse kunnskapen i langtidshukommelsen. Ellers er også Memo blitt en relativt kjent husketeknikk, og kan absolutt brukes for å huske bedre.

– For to år siden gikk en svensk student inn på et bibliotek, kjøpte Memo, lærte seg teknikkene og i desember ble han verdensmester i hukommelse, forteller By. Husketeknikker kan ha alt å si, og By mener at de som deltar i verdensmesterskap i hukommelse kun er vanlige folk som har lært seg slike teknikker:
– Noen er riktignok nerder, men bortsett fra det er det ingenting spesielt.

Tags: , , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑