Fakultetet

Published on October 5th, 2014 | by Ida Sollie

0

VERV – VEIEN TIL ENGASJEMENT OG KARRIERE

Dagens studenter har friheten til å engasjere seg i det de måtte ønske seg utenfor studiene. Den store fordelen med frivillige verv og erfaring gjennom organisasjonsarbeid har vekket interessen for både studenter og fremtidige arbeidsgivere. Men hva kan et frivillig verv gjøre for deg?

Jeg møtte masterstudent Martin Tran (23) som er på sitt siste studieår av petroleumsteknologi ved Universitetet i Bergen. Som engasjert student er det ikke bare småtterier han har fått ut av sine fire år på universitetet. Blant annet har han vært studentkontakt i Tekna, og sittet i programstyret for petroleumsteknologi. I tillegg har han vært med på å stifte studentorganisasjonen Start UiB, som jobber for en økt interesse for innovasjon, teknologi- og bedriftsutvikling blant studentene i Bergen.

– Jeg visste ikke hvilke organisasjoner jeg ville involvere meg i da jeg først startet på UiB, men Tekna var noe som tidlig fattet min interesse. Som studentkontakt merket jeg at det var morsomt å gjøre noe frivillig. Jeg ble kjent med folk på tvers av studiene og jeg fikk være med på veldig mye kjekt. Jeg fikk litt ”blod på tann” og siden har det egentlig bare ballet på seg.

Som masterstudent er det ikke alltid døgnets 24-timer strekker til, men til tross for den hektiske hverdagen er Martin klar på hvorfor verv er såpass viktig.

– Frivillige verv kan tenkes på som et knyttepunkt for samhold. Nettverket vil ekspandere voldsomt i det man faktisk engasjerer seg mer utenfor studiene. Spesielt førsteklassinger kan ha nytte av dette, i og med at mesteparten er veldig stort og ukjent i begynnelsen. Man får også prøvd seg i forskjellige roller. Blant annet kan man være med i festkomiteer eller ta lederansvar i en organisasjon. Det er et vidt spekter av mange ulike verv for en hver smak og alle har muligheten til å prøve seg. Det som er enda viktigere å nevne, er at man også har fullt lov til å ”brenne seg litt”. Det er jo da man lærer!

Det er ikke bare sosiale goder som er positivt med organisasjonsarbeid. Arbeidsmarkedet er tøffere enn noen sinne, og fremtidige arbeidsgivere setter høye krav til både bredde og tilleggskompetanse.

– Fagutvalg, verv og studentorganisasjoner gir deg ofte muligheten til å ta ulike internkurs samt være med på bedriftspresentasjoner og samlinger. Ikke bare blir man kjent med folk på vidt forskjellige steder i landet, man blir også kjent med bedrifter og kanskje potensielle arbeidsgivere. Det er heller ikke til å komme bort fra at det er mye mellom-menneskelig som ikke kan læres gjennom fag. Man finner ut hva man selv er god på, og ved samarbeid kan andre gjøre deg enda bedre. Dette er noe man kan ta med seg videre inn i arbeidslivet og jobbsammenhenger. Det er definitivt noe man vil ha glede av senere.

Fokuset på en bedre studiehverdag har økt kraftig de siste årene. Likevel er det fortsatt mye som gjenstår. I hvilken grad har studentene ansvar i forhold til dette? Et sted kan man uansett starte.

– Fagutvalg er en fin måte å gå frem på om det er noe man er misfornøyd med. Det er ingen meninger som er for dumme og det er ofte slik at ”small-talk” blir til ”big-talk”. Det er en kjent sak at påvirkningskraften blir større jo flere man er. Det å være delaktig og si sin mening bruker som regel å være positivt uansett. Det er også viktig å huske på er at organisasjoner på Universitetet jobber på mange måter for studentene. Både de som sitter i fagutvalgene og de ansatte på Universitetet vil at vi som studenter skal ha det best mulig. Derfor vil forslag på forbedringer eller misnøye bli tatt svært alvorlig.

Tiden flyr og veiskillet mellom den frie studenttilværelsen og ferdigutdannet ”voksen” kommer fortere enn de fleste kan tenke seg. Det er nettopp derfor man bør høste av fordelene mens man kan.

– Test dine egne grenser, start nye tradisjoner og finn ut hva DU er god på. Sist men ikke minst våg å utforske de mange mulighetene som finnes. Gjennom mitt engasjement i ulike verv har jeg lært mye på veien og fått utnyttet min studietid maksimalt.

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑