Fakultetet

Published on November 21st, 2014 | by Hanne Eline Byre

BLI KJENT MED REKTOR

Dag Rune Olsen ble i 2013 valgt som rektor ved Universitet i Bergen, i perioden frem til 2017. Torsdag 9/10 var han innom det matematiske-naturvitenskapelige fakultet for å svare på spørsmål fra nysgjerrige studenter. I den anledning møtte vi i Matnatprat opp på stand, i håp om at studentene her på fakultetet kan bli litt bedre kjent med han.

Kan du beskrive deg selv med 3 setninger?
– Godt humør
– Glad i å arbeide
– Brenner for kunnskap

Hvilken utdannelse har du?
Jeg er utdannet fra Tronheim NTH, i sin tid, i biofysikk. Også har jeg doktorgrad fra Universitet i Oslo i medisinsk fysikk

Tidligere arbeidsarfering?
Jeg har jobbet mange år som forskningssjef på radiumhospital i Oslo og professor på fysisk institutt for universitet i Oslo. De siste 6 årene har jeg vært her på universitet i Bergen og hatt kontor her på realfagsbygget da jeg var dekan på MatNat i 4 år før jeg ble rektor.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
For tiden er det nesten ikke eksisterende, men når jeg får tid så er jeg veldig glad i    dra til hytta som ligger der jeg kommer fra, litt utilgjengelig, nemlig Røros.

Min hverdag er nok at jeg begynner litt før 8 på jobb, så er det noen arrangementer på kvelden med middager eller presentasjoner og lignende. Så 8 til 11 er ikke uvanlig.

Allerede i vår ble det klart at Christian Michelsen Research, hvor UiB er majoritetseier, vil opprette ett nytt statlig fornybarselskap med navn Greenstat. Utgangspunktet for opprettelsen var det faktum at Statoils aktivitet på norsk sokkel vil gå ned i årene som kommer, noe både de nåværende og nyutdannede studentene på matnat har fått smake bittert på. I 2014 fikk færre tilbud om jobb før innlevering av masteroppgaven, en nedgang på 16 %prosent i sammenligning med året før. Vi ser ei heller lysere tider i møte de neste par årene.

Med en slik nedgang innenfor oljenæringen, er vi inne i en periode hvor realiseringen av fornybare prosjekter er superaktuell. Og her kommer Greenstat inn med et overordnet ansvar, med mål å bygge opp den norske fornybare industrien, på samme måte som Statoil har bidratt til å bygge opp den norske olje og gassindustrien.

Laukhammer, prosjektleder ved CMR, skriver at ” Greenstat AS skal i perioden 2030-2050 ha generert større samlede inntekter til staten enn Statoil.” I Oktober kunne vi lese i BT at Greenstat stadig får flere støttespillere, i tillegg til KrF så vil Venstre ha selskapet inn på neste års statsbudsjett. Venstres stortingsrepresentant Terje Brevik uttaler at Greenstat kan være ”the misssing link” for å få realisert og kommersialisert fornybar energikilder som havvind, jordvarme og hydrogen.

En satsing så stor som Greenstat tar for seg, i tillegg til nedgangen som nå er et faktum i petroleumssektoren, burde det vell åpne dører for større utdanningsmuligheter innenfor fornybar energi? I den anledning lurer vi i Matnatprat på hvordan Uib og spesielt Matnat vil forholde seg til en slik statlig satsing på fornybar energi?

Både teknisk ukeblad og Bergens tidene har i nylig tid skrevet om opprettelsen av greenstat. Christian Michelsen instituttet som samarbeider tett med UIB, har tatt initiativ til dette, og vi leser i artikkelen ord som ”Fornybarhovedstaden Bergen”. I hvilken grad vil opprettelsen av greenstat påvirke UiB?
Det er vanskelig å si, men det jeg generelt tenker er at for det første så er Christian Michelsens research deleid hvor UiB er majoritetseier, et kjempeviktig teknologiselskap i Bergen. De har tatt mye forskning ut i innovasjon på grønn energi eller fornybar energiområde. Og det er viktig for oss å få til en styrking av fornybar energi på de områdene Bergen kan ha et fortrinn. Jeg synes det initiativet greenstat har tatt er veldig positivt for å få til mer fornybar energi, ikke bare på forskning, men på å faktisk kunne levere fornybar energi. Og i så måte tenker jeg da at det vil være et behov for utdanning, og et behov for forskning på området, noe jeg synes stort sett er bra fordi vi da vil kunne tilby dette.

HiB har jo allerede en egen ingeniørbachelorstudie i energi. På sikt, vil kanskje UIB opprette egne energistudier på bachelornivå og flere på      masternivå som skaper klarere kandidater for fornybar forskning?
Nå har Universitet i Bergen og Høyskolen i Bergen en felles mastergrad på fornybar energi. Vi har allerede en mastergrad på petroleum og den type energi. Det er jo helt åpenbart at UiB og HiB skal arbeide nærmere sammen i årene fremover med opprettelse av sivilingeniørstudier. Det vi ikke skal gjøre ved UiB er å etablere sivilingeniørstudier hvor det er umulig for oss å konkurrere med noen som helst fornuft med NTNU. Der vi ikke har akademisk tyngde nok og hvor HiB også blir for svak, som der hvor master og doktorgrader kan være skipskonstruksjoner eller vei, bygg osv. vil vi ikke vi kunne ha en rolle i det hele tatt. Det skal vi styre klart av, men det er mye annet på teknologi og nye teknologier som vi kan drive med her.

Regjeringen la i går  fram en langtidsplan for forskning i høyere utdanning, med fokus på nye teknologier som ikke bygger på gammeldagsingeniører, hvor for eksempel nano er et slikt område. Her har vi masse muligheter hos oss på UiB, og gjerne da også i lag med HiB. I den sammenhengen ser jeg at vi gjerne skal utvikle flere sivilingeniørtilbud, eller master og teknologi som det foreløpig heter i dag. På informatikk har vi også integrert mastergradsamarbeid noe vi skal fortsette med.

 

 

 

 

 

 

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑