Aktuelt

Published on September 12th, 2015 | by MatNatPrat

INNSAMLINGSAKSJON PÅ UIB

Hei, som du kanskje har fått med deg de siste dagene, går det nå en innsamlingsaksjon til støtte for flyktningene i Middelhavet, over hele Universitetet i Bergen.

Syriakrigen har utviklet seg til den største humanitære krisen vi har vært vitne til etter andre verdenskrig. I følge NRK sine kilder er det så langt over 320 000 drepte og over 20 000 av disse er barn. Ni millioner er i dag på flukt, hvorav seks millioner fortsatt befinner seg inne i Syria.

Aksjonen retter seg mot både ansatte og studenter ved UiB, og i første omgang er målet å samle inn 300 000 kroner. De innsamlede midlene vil gå uavkortet til Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen er religiøst og partipolitisk uavhengig, og tilbyr hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker drevet på flukt: flyktninger og internt fordrevne, i tillegg til bistand til vertssamfunn som tar i mot mennesker i disse gruppene. Flyktninghjelpen er den eneste norske humanitære organisasjonen som har spesialisert seg på beskyttelse og hjelp til mennesker på flukt. Flyktninghjelpen bistår i den akutte nødhjelpsfasen, hvor behovene er prekære.*

Dersom du ønsker å støtte aksjonen, kan du trykke deg inn på denne linken: http://hjelp.nrc.no/hjelp-flyktninger-paa-vei-over-middelhavet-/3-1550

Det er selvsagt frivillig om du vil bidra eller ikke, og bidrag kan gis anonymt, men husk: Denne humanitære krisen kommer ikke til å gå over av seg selv!  

Flere norske utdanningsinstitusjoner har nå blitt med på aksjonen, la oss vise hva vi kan utrette her ved UiB!

På forhånd takk for hjelpen!
Vennlig hilsen

studenter og ansatte ved UiB

 

* https://no.wikipedia.org/wiki/Flyktninghjelpen

***

Dear fellow student / colleague at the University of Bergen,

As you may have heard, right now there’s a fundraising campaign in support of the refugees in the Mediterranean, across the University of Bergen.

The Syrian War has evolved into the largest humanitarian crisis we have witnessed since World War II. According to NRKs (Norwegian Broadcasting Corporation) sources, so far over 320,000 people have been killed, and more than 20 000 of these are children. Nine million are currently displaced, of whom six million still resides in Syria.

The campaign targets both staff and students at UiB, and the initial aim is to collect 300,000 NOK. The funds will go in full and unreduced to the Norwegian Refugee Council (NRC).

The NRC is religiously and politically independent, and provides assistance, protection and durable solutions to people who are driven from their homes, refugees and internally displaced persons, in addition to assistance to neighboring communities who are receiving people who are migrating. NRC is the only Norwegian humanitarian organization that specializes in the protection and assistance to internally displaced people. NRC assists in the relief phase, where the needs are precarious.*

If you want to support the campaign, go to: http://hjelp.nrc.no/hjelp-flyktninger-paa-vei-over-middelhavet-/3-1550. It’s easy to donate, but unfortunately it’s only in Norwegian. If you have any doubts, please ask one of your colleagues or fellow Norwegian students.

It is all voluntarily whether you want to contribute or not, and contributions can be given anonymously, but remember: This humanitarian crisis is not going to end by itself.

Several Norwegian educational institutions have now joined the campaign; let us show what we can accomplish here at the University of Bergen!

Thank you in advance for your help!
Sincerely yours,

Students and staff at UiB

 

* https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Refugee_Council

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑