Aktuelt

Published on October 7th, 2015 | by ANJA LINDGAARD MOLNES

UiB FÅR STUDENTOMBUD

28. mai 2014 ble det av Universitetsstyret vedtatt at et studentombud skulle etableres på UiB. Saken hadde da vært behandlet i Læringsmiljøutvalget etter initiativ fra Studentparlamentet.

Læringsmiljøutvalget har vurdert erfaringen fra studentombudet ved UiO, og på bakgrunn av dette kommet fram til at det var behov for et tilsvarende studentombud ved UiB. Et studentombud er ansatt som politisk nøytral og uavhengig, og skal kunne bistå studentene i saker i forbindelse med studiesituasjonen. Vårt nye studentombud heter Sylvi Leirvaag, og er utdannet jurist ved UiB.

– Jeg har 16 års arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor. Nå senest kom jeg fra stillingen som daglig leder ved Signo Dokken AS, som er en arbeidsmarkedsbedrift for hørselshemmede. Jeg har i tillegg til en bred erfaring, også erfaring fra ulike verv som tillitsvalgt og verneombud.

Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har til oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.

– Jeg skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt, forteller Leirvaag.

For studentene vil et studentombud være av stor betydning da studenter kan komme til henne med mange ulike henvendelser, og særlig vanskelige saker som kan være utfordrende for studenter å ta opp.

– Dere får et lavterskeltilbud med god og profesjonell oppfølging av studentombudet, som nettopp er her for å tale deres sak og se sakene fra et studentperspektiv. Det at studentombudet har en uavhengig stilling i forhold til universitetets organisasjon, kan gjøre at det føles lettere og tryggere for studentene å ta kontakt. Jeg kan fange opp tilbakemeldinger som andre kanskje ikke får med seg. Universitetet er så stort, men ingen skal føle seg alene i møte med universitetet, meddeler vårt nye studentombud.

Leirvaag informerer om at studentene kan få hjelp til å orientere seg i systemet, og ta opp vanskelige saker.

– Jeg har ikke beslutningsmyndighet, men fungerer som et supplement til studieadministrative funksjoner og varslingsrutiner. Jeg gir gjerne råd og veiledning om for eksempel hvordan du skal gå frem for å ivareta dine interesser dersom du har vært utsatt for manglende tilrettelegging, diskriminering, konfliktsaker, trakassering eller mobbing – eller du mener at dine rettigheter ikke er blitt ivaretatt.

Studentombudet har taushetsplikt og studenter kan være anonyme dersom de ønsker å varsle om kritikkverdige forhold ved universitetet.

– Prinsipielt kan jeg også utfordre etablert praksis og regelverk, der det avdekkes ulik praksis ved fakultetene, eller uheldig praktisering av eksisterende regelverk. Dersom det er saker det mangler rutiner for, kan jeg bidra til at nye rutiner blir utarbeidet, og regler blir samkjørt.

Leirvaag forteller videre at hun er svært engasjert og opptatt av de samme sakene som vi studenter er opptatt av.

– Jeg kunne gjerne ønske at læringsmiljø og arbeidsmiljø likestilles også rettslig på sikt.

Profileringsarbeid for studentombudet er i gang for fullt, og det jobbes med å opprette egen hjemmeside for studentombudet og tilsvarende egen facebook-side.

– Jeg har kontorplass i Harald Hårfagres gate 1 i 1. etasje. Du kan møte opp der for å slå av en prat eller hvis du ønsker bestille en time, eller sende en e-post til sylvi.leirvaag@uib.no.

 

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑