Aktuelt

Published on October 10th, 2015 | by MatNatPrat

REKORDHØY STRYKPROSENT I MAT111

Kurset i MAT111 hadde en strykprosent på 57 % våren 2015. Matematisk Institutt hevder på sin side at eksamenen som ble gitt i vår har hatt samme format som det som ble gitt høst 2014, og hadde samme vanskelighetsgrad som tidligere eksamener.

Vårkurset i MAT111 har hatt en gjennomsnittlig strykprosent på 32 % i løpet av årene 2009-2014 (data fra dbh.nsd.uib.no). Matematisk Institutt mener selv at en strykprosent rundt 20 % er normalt, også sammenlignet med tilsvarende kurs på andre universiteter. I samme periode for høstkurset ligger strykprosenten på 21 %, som ligger betraktelig mye nærmere “normalen” på rundt 20 %. Det merkelige er da at strykprosenten i år lå på 57 % (56 % etter antatte klager fra misfornøyde studenter). Sammenlignet med gjennomsnittet på 32 %, er dette nærmest en dobling i strykprosent.

Matematisk institutt informerer om at MAT111 er et høstemne, og at vårversjonen av kurset ikke regnes som en ordinær gjennomføring av MAT111. På dette grunnlaget kan en høyere strykprosent om våren forventes, noe som ikke er urimelig. Dersom man leser emnebeskrivelsen av MAT111 på UiB sine hjemmesider, framkommer det ikke noe sted at vårtilbudet av MAT111 er en kortversjon av kurset. Dette er svært beklagelig, da flere studenter meldte seg opp til eksamen i god tro om at dette faktisk var en ordinær gjennomføring av MAT111. Går man inn på oversikten over timeplanen i vårversjonen av kurset, ser man at det er satt opp færre undervisningstimer om våren enn om høsten. Så lenge det ikke er oppgitt at det er en kortversjon av kurset og man ikke kjenner til høsttilbudet av kurset, er det vanskelig å tenke seg til at det er noe annet enn et helt vanlig emnetilbud.

– Jeg må innrømme at jeg meldte meg opp til MAT111 denne våren i god tro om at dette var et fullverdig kurs på lik linje med det som går om høsten. Jeg ble svært overrasket da dette viste seg å ikke være tilfellet, forteller en student som foretrekker å være anonym.

– Vårversjonen av kurset skiller seg fra høstversjonen på flere punkter. For det første er vårversjonen veldig mye mindre, med bare omtrent en femtedel så mange studenter som på høsten. Videre gis det om våren bare to timer forelesninger per uke, mot fire timer per uke om høsten. Dessuten er det færre øvinger, og de som har tatt obligatoriske øvinger om høsten trenger ikke ta øvinger på nytt hvis de tar opp kurset i vårsemesteret, opplyser Sigmund Selberg fra Matematisk Institutt.

Han forteller videre at oppmøtet på forelesningene er betraktelig lavere om våren enn det er om høsten.

– Denne våren var det rundt 20 studenter som møtte jevnlig på forelesninger, og enda færre som leverte øvinger. Når vi da vet at det er 22 som har bestått eksamen, kan det være grunn til å anta at den høye strykprosenten skyldes manglende arbeidsinnsats i løpet av semesteret, forteller Selberg.

Ser man på statistikken viser det seg at 91 studenter var oppmeldt til eksamen i MAT111 denne våren, og av disse var det bare 52 som møtte til eksamen. Dette kan naturligvis skyldes manglende arbeidsinnsats som har ført til at de ikke har bestått de obligatoriske innleveringene som må til for å kvalifisere seg til å ta eksamen. De 57 % som strøk på eksamen representerer de studentene som har arbeidet og fått godkjent de obligatoriske øvingene (eller har godkjente øvinger fra høstsemesteret), men som likevel ikke engang klarte å prestere til en ståkarakter. Matematisk Institutt hevder på sin side at eksamenen som ble gitt i vår har hatt samme format som det som ble gitt høst 2014, og hadde samme vanskelighetsgrad som tidligere eksamener.

Studenter har også reagert på at Matematisk Institutt ikke sendte ut emneevalueringsskjema for MAT111 denne våren.

– Det sendes ikke ut emneevalueringsskjemaer om våren fordi vi ikke regner dette som en ordinær gjennomføring av MAT111, opplyser Selberg.

Under emnebeskrivelsen på UiBs hjemmesider for MAT111 står det klart at ” Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem” under punktet for emneevaluering. I tillegg står det på UiBs hjemmesider under emneevaluering at “Så langt det er praktisk gjennomførbart, skal alle emne verte evaluerte minst ein gong kvart 3. år”. Data hentet fra Studiekvalitetsbasen viser at de eneste evalueringene som er gjort i MAT111 er for høstsemesteret årene 2004, 2006 og 2014. Ingen tilsvarende evaluering for vårsemesteret har noen gang blitt gjennomført.

– Det er uheldig at kapittel 13.1 om emneevaluering i kvalitetshåndboka til UiB som sier at alle emner skal evalueres minst en gang hvert 3. år ikke overholdes. For å forbedre kvaliteten på utdanningen vår er det viktig at alle jobber sammen for å bli bedre, uttaler Roymond Olsen, fast representant i Realistutvalget.

Det burde være i instituttets egen interesse å få tilbakemeldinger fra studenter på hvordan de opplever de ulike kursene, enten det er vår eller høst, for og stadig kunne forbedre kurstilbudene for framtidige studenter.

– Det er spesielt viktig med emneevaluering når det ikke er oppnådd normal progresjon, for å forstå hvilke hendelser som førte til dette og mulighet til å endre dette når emne skal gjennomføres på nytt, forteller Ellen Birgitte, studierepresentant i Fakultetsstyret.

Matematisk Institutt hadde ingen kommentar til MatNatPrats forespørsel på om de hadde fått noen tilbakemeldinger fra studenter på hvordan de hadde opplevd vårkurset av MAT111.

 


About the Author5 Responses to REKORDHØY STRYKPROSENT I MAT111

 1. DetonNit says:

  Medical news about 695546666 products https://www.facebook.com/Obzoroffinfo Best reviews in 15462340 articles.
  58_5744
  We publish articles about diabeteson 42 lamguages for 65 countries!

 2. Donaldicela says:

  Чистка диванов Жиомир – химчистка на дому, чистка мягкой мебели

 3. rufus says:

  Hey guys, my name is Rufus!

  I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
  Writing has been my passion since early years and now I can`t imagine my life without it.
  Most of my works were sold throughout Canada, USA, Old England and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
  People ask me “Mr, Rufus, I need your professional help” and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

  Professional Academic Writer – Rufus – http://www.technlogyreview.com Confederation

 4. Ronniehar says:

  Лучший трейдер CSGO СНГ

  https://vk.com/business_dealer

  Traders Community, Лучшие трейдеры, Группа по трейдам, Trade Network, Покупка скинов, Traders Community, Покупка скинов

 5. Fast and Big money on the Internet from $9562 per day: https://bogazicitente.com/binarycrypto359275 says:

  Fast and Big money on the Internet from $7933 per day: http://ydyrihihylos.tk/pqgur

Leave a Reply to Fast and Big money on the Internet from $9562 per day: https://bogazicitente.com/binarycrypto359275 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑