Lettlest

Published on January 27th, 2016 | by MARKUS TORSTAD

MISFORSTÅELSER

Har du noen gang opplevd at du plutselig finner ut at du har gjort en stor tabbe? Bestilt fly til feil dato, glemt å kjøpe mais til tacoen, gått på feil buss eller glemt å kjøpe Pepsi Max til dagen derpå? Akkurat i øyeblikket du innser dine fatale feil er det veldig normalt å tenke: ”dette er sååå typisk meg!” Det er det ikke.

 Misforstålser og feil omgir oss mennesker hele tiden, og har omgitt oss helt fra vi satt foten på denne jorden. Misforståelser, feil, tabber og flauser er like mye en del av oss som de tingene vi har klart å få til rett. Har du noen gang lurt på hvorfor de engelske ordene: ”knife”, ”knight” og ”knuckle” er skrevet med en k i begynnelsen av ordet, men er uttalt med en stum k? Ordene ble faktisk uttalt med k-lyder, men fordi det var så vanskelig å si, og fordi skriving ikke var så utbredt, så sløyfet de fleste k-lyden selv om gramatikken sa noe annet.

Noe som også er veldig normalt for mennesker å tenkte, er at det vi vet i dag, er riktig. Dette er også, statistisk sett, et helt feil argument. Menneskene som levde i renessansen hadde for eksempel et helt annet verdensbilde enn det vi har i dag. De var fast bestemt på at jorden var i midten av solsystemet, mens solen og alle planetene gikk i sirkler rundt oss. Dette ble falsifisert av Nicolaus Copernicus på 1500-tallet, og det heliosentriske verdensbildet er fortsatt et aktivt paradigme. Dette bringer oss til et prinsipp som blir kalt: ”the half life of knowledge”. Dette prinsippet gir oss et en estimert lengde før halvparten av kunnskap innenfor et tema blir falsifisert. Hvis vi tar psykoligi som et eksempel, så har det blitt estimert at det tar ca. 5 år før halvparten av kunnskapen ikke lenger er sann.

Vi kan også dra frem historiske misforståelser. For 700 år siden skrev en munk en bønnebok i klosteret han befant seg i. På grunn av mangel på papir, var det normalt å skrape vekk blekket fra en tidligere skrevet bok, for å bruke papiret på nytt igjen. Nyere forskning har vist at den originale boken var Arkimedes grunnleggende forståelse av calculus, som var skrevet nesten 2000 år før Newton og Leibniz kom på banen. Hvordan ville teknologien utartet seg dersom den ene munken ikke skrev over den ene boken? Det er vanskelig å si. Èn ting er i hvert fall sikkert. Vi kommer til å gjøre flere feil i fremtiden.

I nyere tid har vi også gjort et par håpløse feil. En ekspidisjon som kostet 328 millionder dollar, der Mars sitt klima skulle kartlegges, gikk opp i røyk da raketten brant opp i Mars sin atmostfære. Grunnen var at NASA og Lockheed Martin(rakettprodusenten) brukte forskjellig system når de skulle kalkulere distanse og vekt. NASA brukte ”metrick units”, mens Lockheed brukte ”the imperial system”.

Når man tenker gjennom alle de håpløse feilene enkelte mennesker har gjort i historien, kan man tenke at den ekstra turen på kiwi for å kjøpe mais til tacoen kanskje ikke er så gale likevel?


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑