Fakultetet

Published on April 4th, 2016 | by ANJA LINDGAARD MOLNES

MATNAT FÅR NY SYKKELPARKERING

Det er mange studenter som velger sykkel som framkomstmiddel framfor både buss og bybane når de skal komme seg til forelesninger. Det å finne et trygt og tørt sted å parkere sykkelen har imidlertid vært en utfordring i flere år, og behovet for en ordentlig sykkelparkering for studenter ser nå endelig ut til å bli innfridd.

I flere år har realistutvalget (RU) jobbet hardt for å få gjennom forslaget om en parkering for de syklende studentene ved MN-fakultetet. RU ønsket i utgangspunktet at studentene skulle ha tilgang til sykkelparkeringen i garasjen under Realfagbygget, men til tross for mye arbeid har sykkelparkeringsprosjektet alltid møtt motstant og stanset opp.
– Etter mye fram og tilbake, fant jeg i fjor ut at det stoppet opp hos vaktmesterne. Forklaringen var at de ikke ønsket å åpne garasjen for alle de 3000 studentene på fakultetet. Dette var både lite hensiktsmessig i tillegg til at sykkelparkeringen der allerede var stappfull, forklarer Roymond Olsen, leder av RU.

Klar til høsten 2016
Siden den gang har RU jobbet mye for den alternative muligheten: en ny sykkelparkering under IFT-bygget.
– Ting tar tid som alt i det offentlige, og til tross for at jeg la inn et ønske om å få det klart til høsten 2015 så gikk dessverre ikke dette. Den gode nyheten er at lysene der sykkelparkeringen skal bygges nå er oppgradert og gjort klare, og jobben for å bygge den er lagt ut på anbud. Dette betyr i realiteten at sykkelparkeringen burde stå klar i løpet av høsten 2016, forteller Olsen.

Tilgang med studentkort
Sykkelparkeringen skal bygges under taket utenfor institutt for fysikk og teknologi. Selv om størrelse og kapasiteten til sykkelparkeringen fortsatt ikke er bestemt, tror ikke Olsen det vil være noen problemer med plassmangel. Parkeringen vil være tilgjengelig for studenter som ønsker å parkere sykkelen der, og det er snakk om at de som ønsker tilgang skal kunne låse seg inn med studentkortet sitt.
– Det har også blitt foreslått at det skal tilrettelegges for muligheter for tilhørende garderobe og dusj, men dette kan jeg ikke bekrefte. Det eneste jeg kan bekrefte er at det er satt av penger til sykkelparkeing, og at den kommer.

Med en lukket sykkelparkering vil forhåpentligvis enda flere studenter droppe bussen og finne fram tohjulingene sine og sykle til skolen uten å bekymre seg for sykkeltyveri og våte sykkelseter.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑