Aktuelt

Published on April 8th, 2016 | by ANJA LINDGAARD MOLNES

ARBEIDSMARKEDET – IKKE SÅ DYSTERT LIKEVEL?

Asgeir Thorsteinsson tror at oljebransjens nedgang vil føre til både innovasjon, nye muligheter og arbeidsplasser. 
– Interessante arbeidsoppgaver og jobbmuligheter finnes, og de vil fortsette å komme jevnt og trutt. Men først skal vi gjennom en bølgedal.

Det siste året har det norske arbeidsmarkedet virkelig fått kjenne på konsekvensene av oljeprisfallet. Masseoppsigelser og fall i kronekurs har i stor grad preget nyhetsbildet den siste tiden, og fortvilelsen blant ferdigutdannede studenter med grader innen naturvitenskap og teknologi øker i takt med arbeidsledigheten.

Asgeir Thorsteinsson (55) er divisjonssjef for BKK Produksjon AS, og er utdannet marineingeniør fra Sjøkrigsskolen. Han har arbeidet i vannkraftindustrien i 27 år, og har derfor lang erfaring innen energisektoren i Norge. Gjennom sine mange år i bransjen har han  observert flere perioder med økonomiske oppgangs- og nedgangstider, men er nedgangstidene vi opplever i dag virkelig så mørke som mange skal ha det til?
– Hvis vi går tilbake til Jappetiden på 80-tallet var det litt som det har vært i Norge fram til for et par år siden, med trær som vokste inn i himmelen; alle hadde jobb og mye penger, men på slutten av 80-tallet smalt det.

Substansielle endringer
Dette var i noen år fram til begynnelsen på 90-tallet, da renten og arbeidsløsheten omsider begynte å gå ned igjen. Siden den gang har det mer eller mindre bare gått oppover i nærmere 25 år, noe som er svært uvanlig.
– På 60- og 70-tallet var det vanlig at vi hadde litt svingninger fordi arbeidsmarkedet gikk opp og ned, forteller Thorsteinsson.

Med andre ord er arbeidsmarkedet slik vi opplever det i dag nærmere normalen enn den enorme velstandsveksten vi har sett i Norge de siste tiårene. Vi opplevd en veldig unik oppgangstid med uvanlig høye lønnsnivåer og lav arbeidsledighet, noe Thorsteinsson mener kan bidra til at vi fort kan bli veldig pessimistiske når det nå svinger litt i arbeidsmarkedet.
– Dette er en bransje som i nedgangstid trør på bremsen med begge føttene, og i oppgangstid trør de på gassen med begge føttene i stedet.

Thorsteinsson tror at mye av det som nå skjer i arbeidsmarkedet er annerledes fra det vi har sett tidligere, både fordi subsidiert fornybar energi kommer for fullt, i tillegg til at klimaproblematikken står høyt på dagsordenen.
– Det skjer noen substansielle endringer; oljebransjen blir ikke borte, men en oppgangstid lik den vi har sett tidligere tror jeg ikke vi vil oppleve igjen. Akkurat nå, og kanskje to til fem år fram i tid, vil arbeidsmarkedet oppleve en pessimisme, forklarer Thorsteinsson.

Innovasjon og nye arbeidsplasser
Thorsteinsson legger ikke skjul på at vannkraftindustrien i disse dager også møter motgang.
– Nå er også vi litt pessimistiske fordi subsidierte solceller og vindkraft presser prisene helt i bånn. Vi kommer til å etterspørre arbeidskraft jevnt og trutt, men vi kommer nok også til å ta et par års pause.

Han har imidlertid stor tro på at arbeidsmarkedet vil se mye nytt i årene som kommer, og at vannkraftindustrien også må jobbe for å finne nye og innovative måter å tjene penger på.
– Jeg leste en sak om at gamle Åsane kommune på begynnelsen av 1900-tallet la ned et forbud mot bilkjøring i kommunen fordi bilene var en forstyrrelse for hestene. De så ikke for seg at folk flere år senere både skulle leve av å drive transport med biler og bygge biler. Kanskje det er det samme som skjer nå, og at det er jobber i framtiden vi ikke aner noe om hvordan blir. Det er bare fantasien som setter grenser.

Thorsteinsson peker på at oljebransjens nedgang vil føre til både innovasjon, nye muligheter og arbeidsplasser.
– Nå som oljeselskapene bruker mindre penger, må de også finne smartere og mer effektive løsninger, som igjen kan skape etterspørsel etter nye produkter.

Han tror også at framtiden vil by på store endringer når det gjelder grensesnittet mellom dataprogrammering og fysisk arbeid i industrien.
– Det spås at personer med kompetanse innen IKT, som forstår hvordan dataprogrammer tenker, kan bruke datakunnskap til å forenkle ulike prosesser innen oljebransjen.

Tenk ut av boksen
Det kan være svært frustrerende for nyutdannede studenter som har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet på grunn av den lave etterspørselen, men Thorsteinsson tror også at mange bedrifter vil bremse mer enn det egentlig er grunnlag for, og at det faktisk er lys i enden av tunnelen.
– Man må prøve å balansere en fornuftig pessimisme, med en gryende optimisme. Det går over, spørsmålet er bare når.

Han råder studenter og nyutdannede til å tenke over hvor de kan finne jobbmuligheter, og revurdere forventninger til lønnsnivå.
– Interessante arbeidsoppgaver og jobbmuligheter finnes, og de vil fortsette å komme jevnt og trutt. Men først skal vi gjennom en bølgedal.

For mange kan det også være aktuelt å fortsette med studiene, til tross for at de allerede har en masterutdannelse. Noen er imidlertid mer ivrige etter å komme seg ut på arbeidsmarkedet, og tanken på å fortsette studiene kan for mange være veldig demotiverende.
– Folk er veldig ulike og det er vanskelig å gi generelle råd, og for de som er studielei er det kanskje litt vanskelig å fortsette å studere for å utvide kompetansen. Jeg anbefaler derfor å tenke utenfor boksen, og kanskje ta en helt annen jobb en stund. Men om du ikke er studielei, og ikke har behov for stor inntekt og liker å lære, ta gjerne mer utdanning, sier Thorsteinsson.

Han understreker at det er viktig å ha en tanke om hvorvidt man ønsker at denne påbygningen skal oppleves som mer jobbrelevant, og gjerne kombinere det med noe man har lyst til å holde på med.
– Du skal være motivert. Det viktigste er å beholde et snev av optimisme og ikke gi seg, avslutter Thorsteinsson.

 

 

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑