Vitenskap

Published on April 10th, 2016 | by TOMAS NORDEIDE HJARTNES

PLANET X: DEN NIENDE PLANET

Solsystemet vårt har, i følge The Astronomical Journal, en niende planet på størrelse med Neptun. Planeten refereres ofte til som Planet X, og sies å ha en masse som er ti ganger så stor som Jordens. Astronomene som gjorde funnet er Konstantin Batygin og Mike Brown fra California Institute of Technology. De har observert at en klynge av seks objekter i solsystemet ligger tett inn til solen i en unik konfigurasjon. Sjansene for at denne konfigurasjonen er tilfeldig er i følge Batygin og Brown på 0.007%, noe som sannsynliggjør at Planet X eksisterer.

 Kjente planeter
Siden antikken kjente man til de fem klassiske planetene som var synlige for det blotte øyet på stjernehimmelen. Disse inkluderte: Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Da teleskopet ble oppfunnet, oppdaget man Uranus i 1781. Banen denne planeten beveget seg i lignet ikke den typiske elliptiske formen til andre planeter, som kunne bety at noe trakk på den. På bakgrunn av matematisk predikasjon klarte man i 1846 å påvise at dette var gravitasjonskraften fra planeten vi nå kjenner som Neptun. Siden den gang har astronomer fundert på om det kan finnes flere, uoppdagede planeter i solsystemet vårt.

Sistema solare pianeti spazio universo sole
De eksisterende åtte planetene som går i bane rundt solen i vårt solsystem.

Støttes av andre forskere
Den 20. januar 2016 publiserte Konstantin Batygin og Mike Brown resultatene sine i The Astronomical Journal. Fagfellevurderingen av journalen ble utført av Alessandro Morbidelli, en planetær forsker ved Nice Observatorium i Frankrike. Han mener Batygin og Brown har et solid argument for påstanden sin, og ble på bakgrunn av journalen svært overbevist om at det eksisteter en niende planet. Flere andre planetære forskere er begeistret etter å ha sett over kalkulasjonene til Batygin og Brown. Gregory Laughlin ved Universitetet i California er en av dem, og forteller til at planeten kan detekteres, ifølge Science Magazine.

Drepte Pluto
Mike Brown er kjent for sin oppdagelse av dvergplaneten, Eris, i 2005 som også regnes som det største himmellegemet som går i bane rundt solen, på utsiden av de åtte indre planetene. Denne var på samme størrelse som det vi trodde var vår ytterste planet, Pluto. Dermed innså Brown at Pluto bare var en av mange dvergplaneter i Kuiperbeltet (betegnelsen for regionen av solsystemet, bestående av smålegemer, utenfor de åtte planetene).

Oppdagelsen av Planet X
Selv om den inkonsistente baneformen til Uranus ledet astronomene til funnet av Neptun, var ikke mysteriet fullstendig løst. Da Brown og teamet hans fant Sedna i 2003, et objekt litt mindre enn både Pluto og Eris, startet jakten på Planet X for fullt. Fordi Sedna lå for langt fra Neptun til å påvirkes av dens gravitasjonskraft, måtte det finnes noe større, lengre ute som hadde dratt Sedna inn i banen den nå befant seg i. Siden den gang har flere lignende objekter ankommet samme bane som Sedna, vist som svarte eliptiske baner rundt solsystemet i figuren under. Brown kunne utelukke at gravitasjonskraften kom fra utenforliggende stjerner, men at bare en planet kunne forklare objektenes mystiske baner.
planet
De svarte, eliptiske banene rundt solsystemet vårt er observerte objekter. Den eliptiske banen til Planet X er vist i rødt.

Kan observeres innen fem år
Å observere planeten anses som en stor utfordring fordi objekter i eliptiske baner beveger seg raskere når de er nær solen. I tillegg har Hubble-teleskopet eller Keck-teleskopene på Hawaii meget små synsfelt, og å lete etter planeten med disse ville vært som å lete etter en nål i en høystakk. Derfor vil Japans Subaru-teleskop, også lokalisert på Hawaii, være til stor hjelp i jakten på Planet X. Denne har et synsfelt 75 ganger større enn et Keck-teleskop. Ved bruk av Subaru-teleskopet og Keck-teleskopene anslår Brown at de vil være i stand til å finne Planet X innen fem år, ifølge Science Magazine.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑