Fakultetet

Published on November 28th, 2016 | by Tomas Nordeide Hjartnes

REALFAGSBYGGETS STØRSTE LESESAL FORSVINNER

En omfattende oppussing av realfagbygget er i gang, og i den anledning skal realfagbiblioteket flyttes inn hvor hangaren er nå. Det betyr at 500 leseplasser forsvinner til våren når hangaren rives. Foreløpig er det uklart hvilke midlertidige løsninger UiB planlegger å tilby studentene.


I oktober publiserte STUDVEST en artikkel hvor de fulgte opp på saken ved å intervjue ansatte ved UiB. Blant dem, Bjørn Åge Tømmerås, areal- og logistikkansvarlig ved fakultetet. Han meddeler at utbyggingen av et nytt læringssenter er estimert ferdig til jul 2017. Til tross for en lang byggeperiode stiller Tømmerås seg positiv til at de vil kunne hindre at mange studenter går uten leseplass. Allégaten 66 har 150 leseplasser, samt finnes det 40 nye plasser på høyteknologisenteret. I tillegg er fakultetet i planleggingsfasen av nye leseplasser på MatNat som egentlig er tilegnet masterstudenter i geologi.

Stein Skoglund Skåtøy fra Realistutvalget forteller, i et intervju med STUDVEST, at leseplassene som må benyttes som reserveløsning på Allégaten 66 og høyteknologisenteret er i dårlig tilstand. Slik situasjonen er nå frykter flere studenter for at de blir sittende hjemme for å lese.

Tags: , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑