Studentenes side

Published on April 1st, 2017 | by Natalie Johnsen

STUDENTDEMOKRATI, HVA SÅ?

Foto: Ine Moksness

Hvis jeg sier studentdemokrati skjønner kanskje de fleste hva jeg mener, men ikke alle vet hva det faktisk betyr for deg som enkeltstudent. Mange tenker nok og føler ofte på at studentene ikke har noen reell påvirkningskraft og at den enkeltes studiehverdag ikke merkverdig påvirkes av at noen engasjerer seg i for eksempel et fagutvalg. Der tar de heldigvis veldig feil.

Studentdemokratiet strekker seg fra fagutvalg som representerer studentene opp mot instituttet, studentutvalg som jobber opp mot fakultetet, til Studentparlamentet som representerer studentenes stemme opp mot universitet. På toppen av det hele har vi Norsk Studentorganisasjon som representerer alle medlemslagene, inkludert Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB), opp mot regjering og Storting. Studentdemokratiet har eksistert på landets universitet og høyskoler i flere tiår, der engasjerte sjeler har jobbet hardt for å fremme studentperspektivet i saker der vi ofte blir oversett. Nå tenker du kanskje at dette blir atter en tørr sak om hvorfor det er viktig at studentene må engasjere seg, men jeg håper virkelig vi unngår det. Det jeg vil belyse her hvorfor studentdemokratiet er viktig for akkurat deg, og at det faktisk påvirker din studiehverdag, hver eneste dag, selv om du ikke er klar over det selv.

Ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (mat-nat) representeres studentene i rene studentorgan via fagutvalg og studentutvalget Realistutvalget (RU). Ellers har studentene krav på 20 % studentrepresentasjon i alle organ ved universitetet som har vedtaksmyndighet. Det sitter faktisk studenter i universitetsstyret sammen med blant annet rektor som tar avgjørelser som påvirker både oss studenter og de ansatte ved UiB. Vår stemme er derfor viktig, og vi er med på å ta både større og mindre avgjørelser.

Fagutvalg og linjeforeninger ved mat-nat jobber med det sosiale, men tar også tak i faglige problemstillinger som enkeltstudenter kommer med, enten det er problemer med undervisningskvalitet eller overholding av frister fra instituttets side. At emnene du tar nå er lagt opp med kollokvier og kanskje andre samarbeidsforum, og ikke kun forelesninger der underviser holder en monolog, kan mye skyldes godt arbeid fra de som tidligere har sittet i fagutvalget som representerer ditt studieløp.

Hvis du løfter blikket opp fra fagutvalgene finnes det et studentutvalg per fakultet, representert via RU på mat-nat. Her sitter det fem styremedlemmer, valgt på allmøtet av studentene ved fakultetet, som jobber med saker som engasjerer og påvirker oss alle. I tillegg til styremedlemmene sitter det én representant fra hvert fagutvalg i RU og disse møtes månedlig. RU er studentenes øverste organ på fakultetet og har dermed direkte kontakt opp mot ledelsen. Med dette følger påvirkningskraft, men også et visst ansvar. Et ansvar ikke bare overfor studentene, men også mot de ansatte og fakultetet. Vi gis tillit ved at vi har fått ansvaret for å arrangere fagkritisk dag, organisere og dele ut undervisningsprisen, vi arrangerer tillitsvalgtseminar og foretar valg av fadderstyret for å nevne et par ting. Fadderuken i regi av fadderstyret er en stor del av mottakelsen av de nye studentene ved fakultetet og det er derfor viktig at de som sitter der vet hva de holder på med.

Men for å summe oss tilbake til studentdemokratiet og hvordan det påvirker din studiehverdag kan jeg nevne at den nye lesesalen på Høyteknologisenteret er en effekt av direkte studentengasjement. Den var kanskje litt så som så når den åpnet i høst, men nå har vi endelig fått inn nye møbler og det begynner å ligne på noe! Det hjelper å mase litt, banke på dører og være klar på hva vi ønsker. Inngangen til Realfagbygget inngang øst var tidligere kun tilgjengelig for masterstudenter, men nå kommer alle inn der med kort og kode. Hvor greit er ikke det i stedet for å gå rundt bygget for å komme inn hovedinngangen når man egentlig kommer med bybanen til Nygård. Sykkelparkeringen under IFT-bygget er også en følge av hardt arbeid fra RUs side.

Så hvis du fortsatt lurer på om studentdemokratiet egentlig betyr noe, se deg rundt, at du har tilgang til den døren du nettopp kom gjennom eller at undervisningen ikke er slik den var for 400 år siden kan mye skyldes studentengasjement, og det er akkurat derfor det er så viktig.

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑