Forside

Published on November 16th, 2017 | by MatNatPrat

STUDENTPOLITIKK

REALISTLISTA

Hei MatNat! Et nytt semester er i gang, og vi i Realistlista håper alle har hatt en god studiestart. Realistlista er en studentpolitisk liste (parti) som tar avgjørelser i saker på bakgrunn av rasjonalitet og forskning. Det er ikke lenge siden listen ble opprettet, i 2016, men vi er allerede den tredje største listen i Studentparlamentet. Etter valget i 2017 fikk vi 4 mandater, noe som gir oss store muligheter for gjennomslag i aktuelle saker. Studentparlamentet møtes månedlig, og diskuterer saker som er viktige for deg og din studiehverdag. Vi er allerede i full gang med arbeidet, og vi vil gjerne fortelle litt om det vi ønsker å gjøre for dere dette året samt litt av hva vi har fått til.

En viktig sak for oss i Realistlista er gode studentarbeidsplasser. Dette inkluderer oppgradering av lesesaler, slik at luft-og temperaturforhold blir akseptable for studenter som ønsker å benytte seg av disse. I tillegg vil vi jobbe for moderne undervisningslokaler, med funksjonelle møbler som er egnet for enhver undervisningssituasjon, ikke bare tradisjonelle forelesninger. I tillegg til gode studentarbeidsplasser er respekt for studentenes tid viktig for oss. I Studentparlamentet har vi fått igjennom politikk som sier at 10 studiepoeng ervervet betyr 10 studiepoeng arbeid; alt for ofte over- eller undervurderer en foreleser hvor mye arbeid som må til i et emne, vi har tatt et steg for å fikse dette problemet. Videre har vi fått vedtatt politikk på å spre mat-nat sitt gode klassemottak til andre fakulteter, samt politikk for å fikse det evige problem rundt mangel på knagger på toalettene.

Vi ønsker også at studenter skal ha tilgang på undervisningslokaler i tidsrommet det foregår undervisning der. I dag er det flere fakulteter, blant annet psykologisk og samfunnsvitenskapelig, samt auditoriet i Johannes Bruns gate (Realfagsbiblioteket) som har låste auditorier. Dette fører til at man enten blir hindret i å delta i undervisning dersom man ikke er tilstede før den begynner, eller at det settes en stol i døren for å holde denne åpen. Ingen av disse løsningene er særlig gode for læringsmiljøet, og vi vil derfor jobbe med å endre denne praksisen med låste undervisningsrom.

I tillegg til å jobbe for at alle studenter skal få en bedre studiehverdag, vil vi også stå på stand under På Veg-uken, tirsdag 17. oktober og håper å se noen av dere der. Her vil det bli mulighet til å slå av en prat med oss og få svar på eventuelle spørsmål. Vi ønsker alle som vil bli med på lasset velkommen, så det er bare å ta kontakt om du vil melde deg inn i lista! Kanskje det er du som neste år velges inn for å representere studentene ved Universitetet i Bergen?

Hilsen

Tonje Katrine Vaage & John Benjamin Lothe

3.-og 4. representant for Realistlista

LIBERAL LISTE

Liberal Liste har et liberalt menneskesyn som utgangspunkt. Vi tror at alle mennesker er forskjellige og har ulike behov. Bedre tilrettelegging for individuell frihet mener vi er viktig for at studentene kan utnytte sitt fulle potensiale.

I arbeidet vårt fokuserer vi på hovedpunkter som utdanning, læringsmiljø, velferd, klima og miljø, og internasjonalisering.

Kvaliteten i utdanningen må alltid ha førsteprioritet. Liberal Liste ønsker at studentene skal møte flere ulike eksamens- og vurderingsformer under studiene, og ha større mulighet til selv å velge vurderingsform. For oss er det viktig at det blir lagt til rette for økt bruk av digitale læringsressurser (som podcast) og hjelpemidler i undervisningen. Vi vil arbeide for flere og bedre studentarbeidsplasser, bl.a. på Universitetsbiblioteket, med utvidede åpningstider. Antall studentboliger bør økes og studiestøtten bør bindes til 1,5G. Et miljø- og klimavennlig universitet er svært vesentlig for Liberal Liste. Vi ønsker også større fokus på mulighetene for utveksling i løpet av studietiden.

BLÅ LISTE

Blå Liste sine representanter dette studieåret er Tobias Jensen Otterstad (24) og Cecilie Andrea Løvseth Arnesen (24). Tobias går førsteåret på master i administrasjon og organisasjonsvitenskap og Cecilie går tredje året på jussen.

Blå Liste sine viktigste saker dette året omfatter et tettere samarbeid med arbeidslivet, å opprette en egen helseportal for studentene og mer studiepoenggivende praksis i utdanningen. Vi ønsker at UiB skal gjøre mer for å styrke studentenes selvtillit og forståelse av hva studiet deres kan brukes til, ved å arbeide mer for at disse studiene skal få et tettere samarbeid med relevante arbeidsplasser.

Samtidig mener vi det er vanskelig å finne gode, studentvennlige leger, psykologer og tannleger som er rettet mot studenter i Bergen. Så derfor ønsker vi å lage en oversikt over hvor disse finnes, slik at studenter lettere kan ta vare på egen helse i studietiden.

Vi sier også ja til et bilfritt universitetsområde, sensorveiledning ved alle eksamener og muligheten for studenter til å ha to fastleger, mens vi er negative til kvotering, økt semesteravgift og for studentfrivilligheten, framfor lønnede verv.

DARA – DET ANDRE REELLE ALTERNATIV

Det Andre Reelle Alternativ (DARA) ble opprettet foran studentvalget våren 2017 der de fikk inn to representanter i Studentparlamentet, og ett i Velferdstinget Vest. DARA fokuserer i all hovedsak på saker som vil bedre studentenes hverdag på UiB. Det vil si bedre undervisning, bedre arbeidsplasser og et sterkere velferdstilbud for studentene. En av sakene vi fokuserer på er den digitale undervisningen. Alle undervisere ved UiB skal kjenne og beherske UiB sine digitale verktøy og plattformer. Studentenes tilgang på studierelatert informasjon og undervisningsmateriale skal ikke være avhengig av hvilken underviser de har. I tillegg bør undervisere som utmerker seg positivt i sin bruk av digitale undervisningsverktøy belønnes i form av incentivordninger. Vi jobber også for at alle studenter ved UiB skal få automatisk begrunnelse på sine eksamenskarakterer. Det vil gi studentene både positiv læringseffekt og forutsigbarhet før og etter gjennomført eksamen. Bedre arbeidsplasser og utvidet tilgang til arbeidsplassene er også noe vi fokuserer på.

Tags: , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑