Årsmøte mandag 5. mars

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt, og det er tid for å velge inn nye representanter i avisens styre. Derfor håper vi at vi kan få med oss flere aktive studenter som kan bidra med både engasjement, kreativitet og gode innspill, både i styret og avisen ellers. Styrevervene som skal fylles er følgende:

Redaktør

 • Overordnet ansvar for å følge opp og hjelpe alle redaksjonens medlemmer ved behov, inkludert styret, og sørge for at alt blir gjort innen gitte tidsfrister.
 • Kalle inn til redaksjonsmøter.
 • Holde redaksjonen oppdatert om avisens framdrift og andre saker som angår avisens medlemmer.
 • Sørge for at store events som skjer på fakultetet blir dekket av avisen så langt det lar seg gjøre.
 • Informere Schibsted trykkeri om trykkedato i god tid før utgivelse av ny utgave.


Nestleder

 • Ansvarlig redaktørs ”høyre hånd”
 • Hjelpe til med ulike saker ved behov

Journalistansvarlig

 • Sørge for innkalling av journalister til idémyldringsmøter
 • Ha en oppdatert oversikt over alle artikler til hver utgave
 • Hjelpe journalister ved behov (idéer, skriving etc)
 • Lage oversikt over og fordele artikler til korrekturlesere
 • Sørge for at korrekturlesere mottar og sender artikler tilbake til journalistene innen gitt tidsfrist, og at disse deretter blir sendt til grafisk ansvarlig.

Grafisk ansvarlig

 • Sørge for at avisen er ferdig redigert innen trykkedato
 • Sjekke at avisen ikke inneholder redigerings feil og mangler før den sendes til trykk (sammen med redaktør)
 • Sende avisen til trykkeriet
 • Lage postere til ulike eventer, og sørge for at disse blir printet

PR – ansvarlig

 • Sørge for at avisen er synlig på universitetet
 • Sørge for at avisen får standplass og er synlig på store arrangementer (sammen med redaktør)
 • Sørge for at alle avisstativ alltid er fylt med nyeste avisutgave (eller delegere dette videre)
 • Arrangere stand når vi får ny avis, og andre ganger det er aktuelt
 • Henge opp plakater ved behov
 • Dele artikler fra avisens hjemmeside på Facebook
 • Oppdatere Instagram, Facebook og Snapchat jevnlig
 • Avholde konkurranser når det er aktuelt med ekstra publisitet

Økonomisk ansvarlig

 • Hele tiden ha en oppdatert oversikt over avisens økonomi
 • Betale regninger
 • Sørge for at annonsører betaler innen tidsfrist
 • Betale tilbake til redaksjonens medlemmer som legger ut for diverse småting til stand osv (viktig med kvittering).

Annonseansvarlig

 • Sørge for annonser og sponsorinntekter til avisen
  • Holde kontakt med gamle annonsører
  • Opprette kontakt med nye annonsører
 • Sørge for eventuelle sponsorer til ulike konkurransepremier og stands
 • Sørge for at annonser sendes til grafiker innen gitt tidsfrist
 • Sørge for at vi mottar konkurransepremier

Har du spørsmål til de ulike vervene? Ta gjerne kontakt på redaktor@matnatprat.no
Avisen går en svært spennende tid i møte, med nye samarbeid, muligheter og tilbud til de frivillige!


Comments are closed.

Back to Top ↑