Fakultetet no image

Published on October 5th, 2014 | by Angelica Bruntveit

0

NYTT LÆRINGSSENTER

Lite har skjedd med realfagsbyggets arealer siden det stod ferdig i 1977. Det var derfor på høy tid med et oppussingsprosjekt som skal tilrettelegge mer for interessene og behovene til dagens studenter.

Realfagbygget var ferdig konstruert i 1977, og siden den gang har få endringer blitt gjort. Nå planlegges diverse omlegginger i forbindelse med rehabilitering av bygget og salg av Johannes Brunsgate 12. På sikt ønskes det å slå sammen arealene med kantinen i andre etasje, lesesalen “Hangaren” i underetasjen og vrimlearealet i første etasje til et læringssenter, som består av leseplasser, bibliotek og kantine.

Kabal av institutter
– For et år siden var planen å starte oppussingen nå men det ser enda ut til at det vil ta lengre tid, opplyser Eli Neshavn Høie, seksjonssjef ved det matematiske og naturvitenskapelige fakultet. Hun tør ikke å uttale seg om hvor lang tid det tar før man setter i gang byggingen av læringssenteret.
-Før man kan starte byggingen av læringssenteret må hele matematisk institutt flyttes til fjerde etasje i realfagbygget og oppdraget må legges ut på anbud. Dette er en tidkrevende prosess. I tillegg skal bibliotek for realfag flyttes opp på realfagbygget og vil inngå i læringssenteret, forteller Høie. I forbindelse med flyttingen av matematisk institutt har senter for fremragende forskning flyttet ned i U-etasjen hvor lesesalene for farmasi lå. Nå har farmasistudentene leseplasser i norddelen i første etasje.

Upopulær lesesal
Hangaren blir i dag lite brukt som lesesal og flere elever klager på lave temperaturer og få strømuttak.
– Det virker som om studentenes studieteknikk i større grad består av samarbeid og gruppeoppgaver da kollokvieøyer, grupperom og kantinen virker som mer populære leseplasser enn lesesalen. I dag virker det som om studentene er oppvokst med en annen læringskultur og det vil trolig bli lagt mer til rette for gruppearbeid ved byggingen av det nye læringssenteret, enn det er ved dagens ordning, sier Høie som selv måtte stå i kø klokken åtte om morgenen for å få leseplass i Hangaren da hun var student tidlig på nittitallet.
– Da måtte vi legge lapp på plassen når vi hadde forelesning om hvor lenge den varte slik at andre kunne bruke plassen frem til da.

Læringssenteret
Læringssenteret vil bestå av kantinearealet, vrimlearealet og Hangaren til et læringssenter hvor kantine, leseplasser og bibliotek for realfag er inkludert. De nye leseplassene vil kompensere for leseplassene på dagens lesesal, men vil i større grad være egnet for gruppearbeid. Det vil også trolig bli noen mindre avstengte lesesaler for stillejobbing. Noen studier vil ved omleggingen trolig få egne lesesaler. Dette vil være for tverrfaglige studier som ikke hører til et bestemt institutt. Lektorstudenter og nanoteknologistudenter er blant de aktuelle. Generelt vil løsningen være åpnere enn i dag og det er trolig at leseplasser, bibliotek og kantine vil være mindre skilt fra hverandre. Løsningen på historisk og filosofisk fakultet vil være en inspirasjonskilde. Det er fremdeles usikkert hvordan disse vil bli distribuert over de tre lokalene, og det er snakk om kanskje å ha en kaffebar i tillegg til kantinen med et uteareal på sørsiden av bygget. Planleggingen er fremdeles på forslagsstadiet og innspill fra studenter og RU vil være nødvendig før byggingen kan starte.

Eksamenslokale
Det virker i midlertid som om de nye leseplassene, som skal erstatte dagens leseplasser i Hangaren,  i større grad vil være beregnet for gruppearbeid, og av samme grunn mindre beregnet for stillearbeid og eksamenslokale. Christen Soleim ved Studieadministrativ avdeling sier at de er svært positive til læringssenteret i realfagbygget og at de vil tilpasse seg endringene og fine gode erstatningslokaler da de nye le0seplassene ikke vil være like godt egnet til tradisjonell skoleeksamen.

Tags: , , , ,


About the Author



Back to Top ↑