Aktuelt

Published on September 15th, 2015 | by Henriette Aartun

GASS OG GRØNNE SKOGER

Oljeprisen synker, mange får sparken og studenter får ikke jobb. Likevel er energibehovet på sitt største. Er det tid for de grønne løsningene å blomstre?

Statoil lanserte i mai i år sin nye miljøsatsing, New Energy Solutions (NES). Med denne endringen vil den fornybare satsingen være et eget forretningsområde. Oljeselskapet tror at de kan tjene på dette, med den enkle forklaringen gitt til Aftenbladet av Statoil-sjef Eldar Sætre selv: – Fornybart vil vokse mer enn olje og gass.

Utsagn som dette vil naturlig nok vekke en del spørsmål. Er fossilt brennstoff noe å satse på lenger? Trengs petroleumsingeniører? Får studentene jobb? MatNatPrat har tatt kontakt med pressekontakt for fornybar energi i Statoil, Ola Anders Skauby, som kan fortelle følgende om nysatsingen:

– New Energy Solutions (NES) er et nytt forretningsområde som reflekterer Statoils langsiktige mål om å utfylle olje- og gassportefølje med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbon-energiløsninger. Skauby forklarer at det vil kreve lang tid og stor innsats å finne forretningsmuligheter som kan supplere til og konkurrere med dagens olje- og gassvirksomhet, men at satsingen åpner muligheter for selskapet til å engasjere seg videre i markedet for fornybar energi på en enda større skala over tid.

Dette har også meteorolog med doktorgrad i havvind og offshoreteknologi Siri Kalvig forstått. Hun sier til Aftenbladet at Statoils New Energy Solutions-satsing er et taktskifte for oljegiganten som kan fungere som en motor for endring og gi gjenklang i hele verden. Havvindforskeren ser optimistisk på forandringene bedriften foretar seg og forteller videre at oljeselskapet også har begynt å få skryt fra miljøer det lenge har blitt kritisert av. Kalvig trekker frem konsernsjef Eldar Sætre som ved flere anledninger har overrasket henne ved sin fine tilnærming til klima.

– Jeg har sagt at fornybar energi er en integrert del av forretningen vår, og det er alvorlig ment. Samtidig er dette en så annerledes og dynamisk forretningsvirksomhet at jeg ønsker å ha dette tettere på meg og et eget fokus på dette i konsernledelsen, sier Sætre til Aftenbladet i mai i år om NES. Han mener at ved å lansere fornybarsatsingen som et eget forretningsområde vil konsernet bedre kunne ta tak i verdiskapningsmulighetene som følger av fornybar energis vekstpotensial. Én av de rent praktiske endringene som forekommer er at NES ikke lenger tilhører en undergruppe, men rapporterer direkte til konsernsjefen.

Ola Anders Skauby kan fortelle at fornybarsatsingen går i stor grad ut på offshore-vindkraft og videreutvikling av dette. Dette er ikke noe som finnes i stor skala i Norge, på tross av at det er en del å finne på britisk side. Skauby forklarer at dette skyldes delvis manglende hjemmemarked og delvis at utvikling av lønnsomme prosjekter krever økonomiske støtteordninger. Sætre sier i stor grad det samme til Aftenbladet der han påpeker at det underliggende prosjektet må være lønnsomt. Selskapet har til nå ikke sett noen tilstrekkelig gode forretningsmuligheter i Norge. Skauby kan likevel utdype at Statoil er involvert i en flytende vindmølle-demo basert på Hywind-konseptet, som selskapet har utviklet siden 2009. Han forteller også at ambisjonen er å utvide satsingen og å finne nye energiløsninger gjennom teknologi- og forretningsinnovasjon som selskapet også vil kunne tjene økonomisk på.

Pressekontakten minner om at Statoils kjerneområde fortsatt er olje og gass, noe det vil være i mange år fremover. Samtidig med dette har konsernet tro på at de skal kunne ta større og større del i den økende fornybare delen av bransjen. Dette skal gjøres med hjelp av Statoils offshorekompetanse som er opparbeidet på 40 år. Skauby forklarer at den kompetansen selskapet sitter inne med i stor grad også kan benyttes for fornybare løsninger. Kunnskap innenfor marine operasjoner, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og prosjektgjennomføring, for å nevne noe, kan gi bedriften store konkurransefortrinn også på dette feltet. Men, dersom dette skal være gjennomførbart trengs folk med forskjellige bakgrunner.

– Vår erfaring er at team satt sammen av personer med ulik utdanning, erfaring og personlige egenskaper gir best grobunn for utvikling og vekst, sier Ola Anders Skauby. På grunn av dette vil han ikke kunne peke på en bestemt utdanningsretning som er mer eller mindre attraktiv, verken om en søker jobb i olje- eller den fornybare sektoren. Pressetalsmannen forteller at Statoil leter etter personer som får til å kombinere et solid faglig ståsted med evne og vilje til å samarbeide og gjennomføre oppgaver når de rekrutterer nyutdannede. Hvorvidt vedkommende har tatt en relevant grad ved UiB, HiB eller ved NTNU vil ikke spille noen rolle i seg selv.

Ønsket om mangfold i arbeidsgruppene kan virke både positivt og negativt for jobblystne studenter. Siden Statoil allerede sitter inne med mengder av flinke mennesker som har erfaring, kan mye av kompetansen NES krever bli funnet internt i selskapet. Skauby forsikrer om at det så klart vil være behov for fornyelse av personer som kan tilføre nye perspektiver til selskapet, men han tviler på at dette vil vektlegges med det første. Med olje og gass som kjerneområde vil selskapet naturlig nok være rammet av nedgangstidene, og eksisterende arbeidskraft prioriteres.

Med andre ord: På tross av sin grønne nysatsing kan heller ikke Statoil love gull og grønne skoger helt ennå.

 

Foto: Alan O Neill/Statoil


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑