Fakultetet

Published on August 29th, 2016 | by Mari Bjordal

BioCEEDs NYE STUDENTREPRESENTANT

Senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED) er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetssenteret ved Svalbard og Havforskningsinstituttet. Disse tre partene har et felles mål om å optimalisere biologiutdanningen ved å finne nye metoder å integrere læring av fagkunnskap, praktiske ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver gjennom hele studiet.

Et av bioCEEDs mål er å gi studentene et bedre innblikk i hvordan hverdagen som biolog er ved et økt fokus på forskning og yrkespraksis. Dette gjøres blant annet ved å utfordre studentene mer i ferdigheter som kan overføres videre etter studiene. Teamarbeid, statistikk, og vitenskapelig skriving og kommunikasjon er viktige egenskaper å ha med seg i sekken. Derfor legges det opp til mer praktisk læring gjennom lab- og feltarbeid, samt utplassering i bedrifter.

Teorien må også læres, og helst sitte litt lengre enn et par timer etter siste forelesning. Dette krever aktive studenter og ikke minst engasjerte forelesere. Vi er heldige her på BIO, hvor vi har dyktige fagfolk i mange felt som også har ansvar for undervisningen. Men det er viktig at undervisningen prioriteres på lik linje med forskningen, og det arrangeres nå seminarer og workshops hvor forelesere kommer sammen for å lære mer om å lære vekk. Ved hjelp av kreative læringsmetoder i forelesningssalene og nye nettressurser til å støtte undervisningen skal det blir lettere for studentene å henge med gjennom mer aktiv læring.

bioceed

Vi vet at matematikk og statistikk ofte er fag hvor mange biologistudenter sliter litt mer enn i andre fag. Det utvikles nå en digital plattform kalt bioST@TS som inneholder videoer og øvingsoppgaver som kan brukes som hjelpemidler i flere fag og skal støtte studentene gjennom utdanningen.

Det jobbes også med å redesigne fag for å optimalisere læring. Dette gjøres ved å justere arbeidsmengden gjennom semesteret og ved å evaluere studenter i økt grad gjennom gruppeprosjekter, presentasjoner og rapportskriving. Varierte evalueringsformer utfordrer studentene på flere måter enn skriftlig eksamen alene, og da blir forhåpentligvis læringsutbyttet også større.

bioCEED forsker også på læring i biologiutdanningen, og både studenter, lærere og emner ved BIO blir brukt som forskningsobjekter. Blant annet forsker vi på praksis, felt- og labundervisning og hvordan dette påvirker læring og motivasjon.

Som studentrepresentant er min rolle blant annet å være et talerør mellom studentene og ledelsen i bioCEED. Er det deler av biologiundervisningen du liker, hater eller vil endre på, ta gjerne kontakt med meg og fortell meg hva du har på hjertet. Undervisningen blir kun bedre hvis alle parter er med på å endre den til det bedre, og vi vil bli best!

content knowledge

bioCEED-triangelet. Triangelet illustrerer forholdet mellom teori (fagkunnskap), Praktiske ferdigheter og samfunnsrelevans. Biologen står i sentrum av dette ekspanderande trianglet, og for kunne ruste våre studenter til bli framtidens biologer, må vi hele triangelet tas i bruk i undervisningen. Dette krever ikke bare endringer i hva studentene skal lære, men også i hvordan vi skal undervise.

Tags: , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑