Fakultetet

Published on October 5th, 2016 | by Anja Lindgaard Molnes

FORSLAG OM REGLEMENTSENDRING FOR TIDLIGEKSAMEN NEDSTEMT

Tidligere i vår la institutt for geovitenskap (GEO) fram et forslag om å endre reglementet for tidligeksamener. Til stor glede for studentene ble forslaget nedstemt.

Under studiestyremøtet 6. juni var representanter fra samtlige av fakultetets institutter samlet for å avgjøre hvorvidt det ville bli aktuelt å endre reglene for tidligeksamen. Tidligeksamen, eller konteeksamen, kan gjennomføres inntil tre ganger i hvert enkelt emne, og tilbys som regel i september/oktober i høstsemesteret og februar/mars i vårsemesteret.

BRUK AV STORE RESSURSER
Blant argumentene for endring i reglementet var bruk av svært store økonomiske og tidsmessige ressurser fra fakultetets side. I tillegg poengterte GEO at flere studenter uteblir fra undervisning i forberedelsestiden rundt tidligeksamen, og at de ved å begrense tilbudet ville motivere studentene til å investere større innsats i de ulike fagene fra starten.

FALLNETT FOR STUDENTENE
Forslaget falt ikke i god jord hos studentene. Roymond Olsen, daværende leder i Realistutvalget, uttalte blant annet at GEOs argumenter for å avskaffe konteeksamen var kritikkverdige fordi det blir feil å kutte ned på studenttilbudet for å redusere utgifter.s;
– Tidligeksamen fungerer som et fallnett, og gir en forsikring om et nytt forsøk uavhengig av prioritering i løpet av semesteret eller humør på avsluttende eksamensdagen.

Olsen påpekte også at det er positivt at studenter har mulighet til å ta tidligeksamen, da dette kan innebære at enda flere får mulighet til å søke seg inn på et masterprogram. I tillegg er konteeksamen et fint tilbud for de som velger å ta studiepoeng utover normert studieprogresjon, som da får muligheten til å redusere arbeidsbelastningen i eksamensperioden ved å gjennomføre eksamener midt i semesteret.

KLART FLERTALL MOTE
Roymond Olsen og nåværende RU-leder Tora Skarvatun var til stede som studentrepresentanter under studiestyremøtet. Etter en grundig diskusjon partene imellom, var det et klart flertall for å beholde dagens konteregler. Olsen er svært fornøyd med resultatet, og forteller at holdningene for det meste var i tråd med det de selv mente om saken.
– De fleste ville beholde dagens modell, mens innsender av endringsforslaget naturligvis var for å endre det. Diskusjonen var god, og utfallet ble som jeg hadde ønsket på vegne av studentene.

Olsen forteller videre de er svært fornøyd med at studiestyret valgte å prioritere studentenes behov for et fallnett, og en ekstra sjanse i det tilfellet de skulle trenge det.
– Det hadde vært veldig dumt om det ble slik som andre steder hvor studenter systematisk må planlegge å stryke hvis de ikke tror de kommer til å få en god nok karakter.

Tags: , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑