Fakultetet

Published on October 6th, 2016 | by Tomas Nordeide Hjartnes

BERGEN SCIENCE CITY

Bergen Science City er et byggeprosjekt som skal forbedre samarbeidet mellom forsknings- og utviklingsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv innen energi og teknologi i regionen. Dette skal styrke Hordaland som energifylke på nasjonal og global basis.

Motivasjon for utbygging
I lys av fremtidige globale utfordringer innen klima, befolkningsvekst, sykdommer og økende energibehov, har det matematisk-naturvitenskapelige fakultet lagt frem sine strategiske perspektiv for 2016-2022. Energi har lenge blitt ansett som den største næringsveien i regionen, og Hordaland er blant landets største produsenter innen vannkraft. I tillegg er det Statoil som drifter 60 % av olje- og gassfeltene på norsk sokkel fra Bergen. I rapporten kalt “Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse”fra desember 2015, presenterte fakultetet en visjon som skal bidra til å skape ny kunnskap, løse samfunnsutfordringer og møte omstilling innen forskning ved å satse større på teknologi og innovasjon.

EnTek-bygget
Blant et av UiBs største satsningsområder er å etablere en energi- og teknologiklynge. Dette skal være “et integrert samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, studenter og innovatører”, i følge UiBs orienteringssak fra mars 2016. EnTek-bygget, som skal bygges på tomten i Allégaten 66 hvor Auditoriefløyen står i dag, er estimert til å romme 17 000 m2, og skal inneholde moderne laboratorier, teknologiplattformer til UiB, Uni Research, HiB, Christian Michelsen Research, Havforskningsinsituttet, med flere. Bygget skal også være ment som en møte- og arbeidsplass for utdanning, forskning, utvikling og inkubatorvirksomhet.

Bergen science city 2

EnTek-bygget ovenfra, ved siden av geofysisk institutt.

Flere studieretninger skal implementeres. Blant annet medisinsk teknologi med tre forskjellige retninger; medisinsk data, medisinsk fysikk og medisinsk kjemi. Undervannsteknologi vil også bli tilgjengelig ved UiB, med to studieretninger; marin akustikk og optikk og marin robotikk. Det vil også opprettes en integrert 5-årig sivilingeniørutdanning ved UiB og HiB. EnTek-bygget er foreløpig i planleggings- og designfasen, og forventes ferdig innen 2020 ifølge UiBs orienteringsrapporter fra mars 2016.

Renovering av Realfagbygget
UiB planlegger å ta i bruk flere arealer i den nordlige delen av realfagbygget, og utvide antallet lesesalplasser. Dette gjelder spesielt for masterstudenter i geofag, farmasi, lærerutdanning og petroleumsteknologi. Realfagsbiblioteket forventes også flyttet fra Autogården til Realfagbygget innen sommeren 2017, og vil kombineres med et læringssenter. I 2016 vil UiB starte opp en total renovasjonsprosess av Realfagbygget, som innebærer rehabilitering av ventilasjon, alle rom, vinduer, tak, og lignende, og forventes fullført innen 2026.

Bilder hentet fra Regionbergen.no


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑