Fakultetet

Published on October 20th, 2016 | by Tamara Aasbøe

BJØRN GRUNG VANT UNDERVISNINGSPRISEN

Undervisningsprisen blir utgitt hvert år til årets foreleser. Her har fagutvalgene nominert en foreleser som de mener fortjener prisen. Undervisningsprisen settes høyt av fakultetsledelsen ettersom det er basert på studentenes meninger. Fagutvalgene og studentene vil gjerne premiere gode forelesere og å motivere forelesere til å prestere bedre. Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programoråde, to fra Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetsstyret og dekanus. Vinneren av årets foreleser vinner et diplom, en blomst og en gjev sjekk på 50,000 kr._MG_7709

– Årets vinner ble valgt for sitt gode arbeid og innsats i faget. Viktige element som ble trukket frem er evne til å variere undervisning, gode og morsomme faglig relevante historier. Hans evne til å motivere og å engasjere de nye studentene, og at han forklarer hva som er forventet når du kommer som uvitende student til universitetet fra videregående skole. Han forteller om gode studieteknikker og læringsmetoder, og er motiverende nok til at studentene møter til 08:15 forelesningene, uttaler Tora Skarvatun, leder for realistutvalget.

Bjørn Grung trappet opp i skinnende sko for anledningen.

– Det er en stor ære, starter Grung med før han nevner at det er første gang han har fått en diplom siden tidlig 80-tallet.

– Det er utrolig mange flinke forelesere som ikke er blant de nominerte også, det at prisen kommer fra studentene gjør prisen ekstremt verdifull i mine øyne, det er nok den største utmerkelsen man kan få her på fakultetet, sier Grung.
Foto: Solveig Myrstad Egeberg


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑