Fakultetet

Published on March 31st, 2017 | by Roymond Olsen

REALISTLISTA STILLER TIL VALG

Våren 2016 spiret en ny liste ut fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Daværende leder av Realistutvalget Roymond Olsen ønsket å samle engasjerte studenter i søken om å gjøre en forskjell i Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Bergen. Ett år senere, stiller de til gjenvalg. Andreas Trohjell har nå tatt over som leder, og lista gleder seg til et nytt år i studentparlamentet.


Foto: Solveig Egeberg

I år er det disse som skal jobbe for at din hverdag som student ved UiB blir bedre:

ANDREAS TROHJELL
20 år

Jeg studerer matematikk på andre året, og har vært medlem av Realistlista siden oppstarten. Jeg sitter også i fakultetsstyret på matnat, og tar med meg viktig erfaring fra styringsnivå inn i SP. Mitt mål med listen er å få gjennom politikk som studentene får nytte av, og stå opp for den ikke-ideologiske siden av en sak. Realistlista skal holde styr på de andre listene når de snakker ideologisk om saker som ikke rokker studenter, og slå i bordet med fakta der det trengs. Jeg har blitt leder for en fantastisk gjeng mennesker som vil jobbe for at nettopp du får en bedre studiehverdag, og jeg håper du vil gi din stemme til oss!

 

TONJE KATRINE VAAGE
22 år

Jeg går første året Miljø- og Ressursfag med fordypning i geografi. Jeg ble medlem av Realistlista høsten 2016 fordi jeg ville engasjere meg i studentpolitiske saker, uten å binde meg opp mot en politisk retning. Det er også viktig for meg at avgjørelser blir basert på et rasjonelt og forskningsbasert grunnlag, og dette gjorde Realistlista til et naturlig valg. Jeg er veldig motivert til å bidra til en bedre studiehverdag, og kjempe for de store og små sakene.

 

 

 

HAAKON ERVIK
20 år

 Jeg studerer ren matematikk ved Universitet i Bergen. På studiet mitt er det essensielt med grundig og solid argumentasjon for konseptene vi studerer. Denne grunntanken vil jeg ta med inn i politikken; å jobbe for studentene gjennom forskningsbasert politikk. Realistlista er en viktig motvekt til de ideologisk baserte listene på studentparlamentet, og jeg mener derfor vi kan jobbe bedre for alle studentene ved UiB.

 

 

 

ANNI SOFIE GEITHUS
25 år

Eg studerer molekylærbiologi ved UiB. Med studiane har eg vorte meir og meir klar over betydningen av rasjonell diskusjon og verdien av objektivitet, ikkje berre innan forsking, men også i politikken. Det er på bakgrunn av denne forståinga eg bestemte meg for å verte medlem av Realistlista ved årsskiftet 2016/2017. Eg har ikkje erfaring frå studentpolitikken ifrå før, men eg er glad i å diskutere, og trur det kan verte spennande og lærerikt å sitje i SP. Samstundes får eg vere med på å gjere studiekvardagen betre på UiB, med studenten i fokus og faktabasert argumentasjon i bakhovudet.

 

 

JOHN BENJAMIN LOTHEE
19 år

Jeg studerer fysikk ved UiB. Innen fysikken så er det viktig med samarbeid og analytisk tenking. Åpenhet og kreativitet blir dermed også svært viktige for meg. Uten en politisk tilknytting er det viktig å behandle sakene rasjonelt. Med dette ønsker jeg å bidra til en bedre hverdag for alle, hjelpe i de små og de store sakene.

 

 

 

 

Årets valg går fra 28. mars til 5. April og du logger inn på studentvalg.no for å avgi din stemme. I året som har gått har Realistlista fått til mye. Ikke bare har vi kommet med endringsforslag og innspill i debatter om andres resolusjoner, men vi har også fått gjennomslag for våre egne. Dimensjonering av emner i forhold til studiepoeng for å unngå at studenter overarbeides, klassemottak for alle fakulteter og knagger på toalettene er resolusjoner vi vet vil gjøre en forskjell. Målet er å fortsette det gode arbeidet, og representere studentene på en god, politisk uavhengig og rasjonell måte.

For oss er det viktig at erfaring og tilgjengelig fakta står sentralt i avgjørelsene vi tar. Derfor bruker vi kunnskapen fra alle i lista når vi diskuterer saker og standpunkter innad. Noen vil kanskje si det er en svakhet at vi ikke sverger til en politisk retning, men vi mener det er en styrke. Når det gjelder å fungere som lobbyorgan og endringsagent i studentenes favør, holder det ikke å knytte seg til prinsipielle forutinntatte meninger. Man må ta avgjørelser basert på hva som fungerer, og vitenskapelig kunnskap (om det er tilgjengelig).

I vårt første år styrket vi erfaringsgrunnlaget ved å være den listen med flest studenter i heltidsverv. Vi har hatt Henriette Vågen Aase i arbeidsutvalget til SP, og Sverre Hartveit som nå er leder av Velferdstinget. Om du er interessert i å være med å gi dine innspill til vår politikk så ønsker vi at du tar kontakt, jo flere perspektiver vi får, desto sikrere kan vi være i våre avgjørelser!

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑