Aktuelt

Published on November 9th, 2017 | by Jan Olav Berg

DOBBEL KOPIAVGIFT FOR MATNAT-STUDENTER SOM TAR EMNE PÅ HVL

– Vi mener at hele avgiften i seg selv bryter med gratisprinsippet i norsk utdanning, og er tvangskjøp av pensum, sier Didrik Sæther fra fagutvalget ved Institutt for Informatikk.


Foto: hib.no

Fram til nå har semesteravgiften vært på 550 kr hos både UiB og HVL. Siden vårsemesteret 2017 økte HVL sin semesteravgift med 200 kr for å inkludere kopi- og læremiddelavgift. Denne avgiften må også UiB-studenter betale om de tar fag hos HVL, noe flere studenter reagerer på som urettferdig.

Må betale dobbelt opp
Didrik Sæther, representant fra fagutvalget til informatikk ved UiB, sendte inn klage på at UiB studenter blir belastet for dobbel kopi-avgift.
– Vi er skuffet over at studenter på MatNat som har fellesfag ved HVL må betale avgiften. Det er aldri mer enn ett fag i året, og kopinor-avgiften er laget for å dekke 30 studiepoeng pr. år. Vi betaler allerede avgiften på UiB (matnat betaler den for oss), så derfor er det urettferdig at matnat-studenter ender opp med å betale dobbelt. Vi mener at hele avgiften i seg selv bryter med gratisprinsippet i norsk utdanning, og er tvangskjøp av pensum. Det er merkverdig at ikke NSO har denne saken på agendaen, forklarer Sæther.

Tilrettelagt utskriftsløsning for studenter ved UiB
Ifølge en representant fra fagutvalget ved UiB, dekker UiB avgiften for sine studenter. Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, froteller at studenter ved UIB betaler ikke egen avgift for kopi og læremidler, men at det blir lagt til rette for en utskriftsløsning der studentene selv betaler for utskrifter og kopier, utover 50 sider gratiskopier i året.
– UiBs studenter betaler både for rettighetsklarering (til Kopinor) og for UiBs reelle kostnader ved kjøp av digital studielitteratur via Litteraturkiosken, sier Samdal og legger til:
– UiB har lagt til rette for en betalingsløsning der studentene selv dekker kostnader knyttet til kopiering og utskrifter. I tillegg betaler studentene kostpris og Kopinor-avgift for litteratur de kjøper via Litteraturkiosken. Disse ordningene er etablert for å i størst mulig grad sikre at studentene betaler for de utskrifter og kopier de faktisk bruker. Gratisprinsippet står sterkt ved UiB og det er et bevisst valg at kostnaden til kopinoravgift (som pt er 195,8 per heltidsekvivalent per semester) ikke blir først ut i sin helhet til alle studenter.

Fritak fra Kopinor-avgiften
Rådgiver ved avdeling for ingeniør- og økonomifag ved HVL, Kristine Engan Skei, som forteller at beregning av avgiften til Kopinor gjøres ut i fra heltidsekvivalenter (total avlagte studiepoeng ved høgskulen i løpet av et år delt på 60).

– Avdeling for ingeniør- og økonomifag sendte en søknad til høgskoledirektøren om å få fritak fra kopinoravgiften, for studenter fra UiB og lignende tilfeller. Søknaden ble ikke innvilget, fordi det står i høgskulen sin forskrift at alle studenter skal betale kopi- og læremiddelavgift ved høgskulen, selv om de får fritak for semesteravgiften, sier Engan Skei.

Studenter skal dekke egne læremidler
Det er Universitets- og Høgskolerådet (UHR) som forhandler frem avtalen med Kopinor på vegne av høyskolene. Daværende generalsekretær i UHR, Olav Stave, sa i 2014 at studentene bør betale kopiavgiften selv, ettersom at lovverket sier at studenter skal dekke egne læremidler. De ville ta kontakt med de institusjonene dette gjelder for å få til en endring.

Norsk studentorganisasjon(NSO) ønsker at institusjonene skal ta regningen for kopiavgiften. Det finnes også andre løsninger som kan kompensere for en eventuell kopiavgift; for eksempel begynte UiO i 2002 å belaste studentene med kopiavgift på 100 kroner, men kompenserte med at de kunne skrive ut opptil 250 sider gratis.

Rettferdig semesteravgift
Etter at HiB fusjonerte med HiSF og HSH for å danne Høgskulen på Vestlandet (HVL), fikk en gruppe i oppgave å komme frem til en rettferdig semesteravgift, som skulle fastsettes for alle studenter.

Forslaget ble basert på sammenligninger med tilsvarende avgifter fra andre institusjoner, og resulterte i en semesteravgift på 570 korner, altså en økning på 20 kroner fra den tidligere semesteravgiften på 550 kroner.

Fusjonen har skylden
Ettersom det kun var HiB som spanderte Kopiavgiften for studentene av institusjonene før sammenslåingen, kan det se ut til at fusjonen av HVL førte til at også HiB begynte å belaste studentene sine for kopiavgiften.

Hva som komme til å skje med dobbelbetaling av kopiavgiften for UiB-studenter som tar enkeltemner ved HVL er fortsatt uklar. Det virker som kopiavgiften sakte, men sikkert overføres til studentene, slik UHR ønsker. Hadde det skjedd i dag, måtte UiB-studenter betalt en  totalsum på 950 kroner i semesteravgift, selv om de bare tok ett enkeltemne ved HVL.

Tags: , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑