Aktuelt

Published on June 7th, 2018 | by Tore Wie Bøe

Talida og digitalisering på UiB

Talida er navnet på en ny satsing som gjøres på fakultetet (og på UiB). Prosjektet handler blant annet om å ta i bruk teknologiske verktøy i undervisningen, og dermed kunne gjøre læringen mer effektiv. Det handler også om å generelt følge med i tiden, og å implementere de beste praksiser som finnes innen utdanning.


Foto: UiB.no

Tittelen på nettsiden om Talida er «Teaching and Learning in the Digital Age» med undertittelen «Rethink Learning through Teaching and Assessment». Siden er full av god informasjon om hva Talida handler om og anbefales å sjekke ut. I denne artikkelen vil du kunne lese et lite sammendrag. Du har helt sikkert tatt i bruk et eller flere av de nye verktøyene som er blitt utviklet, som Mitt UiB og Inspera Assessment. Men Talida handler også om mye mer, og det vil bli spennende å følge med på utviklingen, som helt sikkert vil fortsette med å være på «the cutting edge» i forhold til hva som finnes av ny og tilgjengelig teknologi.

Digital undervisning gjennom videoforelesninger som folk kan se hjemme har blitt tatt i bruk i enkelte emner. Her har de ansatte tilgang på et verktøy som heter Techsmith Relay som gjør det til en relativt sømløs prosess. Enkelte forelesningssaler har også ferdig montert utstyr som kan benyttes. Matematisk-naturvitenskapelig er det fakultetet på UiB som har flest auditorier med slikt utstyr (fire forskjellige). Et annet nyttig verktøy her kan være lydpodcaster. Disse er veldig praktiske da de kan lyttes til nesten hvor som helst og når som helst, er relativt enkle i produksjon, og krever vanligvis minimalt med utstyr. UiB har gjennom DigUiB og Kommunikasjonsavdelingen jobbet med podcast siden høsten 2015.

Etter hvert har digitaliseringen nådd et nivå enkelte steder at det er mulig å tilby fullverdige kurs som undervises kun på nett, såkalte MOOCs. Det kan være mye arbeid å organisere og gjennomføre et slikt kurs, men en fordel er at når det først er gjennomført vil man sitte igjen med mye materiale som kan gjenbrukes. Flere av de største og beste universitetene i verden tilbyr slike kurs, og kanskje vil det være naturlig at også UiB vil få en økende satsing også her (de har allerede et samarbeid med selskapet Futurelearn).

Foto: UiB.no

Talida bygger på Biggs’ modell for «Constructive alignment», som innebærer «å omsette de viktigste prinsippene i konstruktivistisk læringsteori til handling og beslutninger vedrørende undervisning og vurdering» (sakset fra nettsiden). Det handler om at det skal være en samsvarelse mellom hva læringsmålene er, hvordan studenten involveres, og hvordan studenten vurderes. «Instrumental genesis» er et annet sentralt prinsipp, som handler om at det trenger å være overensstemmelse mellom verktøy en student blir lært opp til å bruke, og hvordan f.eks eksamen legges opp. Dersom oppgaver på eksamen behøver opplæring i et bestemt vertøy trengs det å sette av tid til denne opplæringen. Dersom eksamen tillater bruk av et bestemt hjelpemiddel kan også dette potensielt gjøre annen opplæring mindre relevant om det betyr at hjelpemiddelet gjør oppgaveløsingen annerledes. Det skal altså være samsvarelse mellom hva man læres opp i og hva som kreves av en på eksamen. En annen ting som fokuseres på er å gi relevant tilbakemelding til studenten underveis i et kurs. Dette kan gjøres ofte gjennom f.eks Mitt UiB.

Talida handler kanskje mest av alt om nytenkning og innovasjon, og å være villig til å endre på nåværende praksis i takt med utviklingen. Mange mener f.eks at den tradisjonelle skoleeksamen er i ferd med å gå ut på dato (eller at den allerede er det). Målet er å oppnå best mulig kvalitet på undervisningen og at studentene får best mulige resultater (som reflekterer innsats og prestasjon). Det er mange innovasjoner som kan inkluderes i undervisningen på universitetet, og Talida er begynnelsen på å benytte seg av disse i takt med utviklingen. Når man lager et prosjekt rundt en idè om å ta i bruk best mulige praksiser innenfor de forskjellige delene av læring og digitalisering med folk som brenner for det, blir resultatet ofte deretter. Vi har allerede sett flere eksempler på hvordan undervisningen har blitt bedre og enklere for studentene. Om du vil lese mer om Talida kan du gjøre det her!

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑