Forside

Published on November 12th, 2019 | by Lars Martin Myhre

Et ekslusivt intervju med Nucleus

«Hvordan er dette intervjuet eksklusivt», tenker du gjerne. Det med god grunn, det e jo egentlig bare enda en student organisasjon. Når det er sagt er det eksklusivt av to grunner. Først og fremst, Nucleus gjengen er travle og det er vanskelig å få satt de ned i 30 minutter for et intervju. For det andre, det er ikke ofte MatNatPrat intervjuer noen kun for å ha fått et nytt styre.

– Her er vi altså. Vi kjenner jo alle hverandre fra før, men av formalitet, hva heter dere?

– Jeg heter Hannah, sier lederen av Nucleus.

– Mitt navn er Birk, sier PR- og arrangement-ansvarlig

-Hva er egentlig Nucleus og hvor mange sitter det i organisasjonen i snakkende stund?

– Nucleus er enkelt og greit sosialkomitéen på fakultetet og vi setter opp mange av de fakultetsdekkende arrangementene, sier Birk.

– I snakkende stund er vi fem stykker i styret som dekker fire posisjoner. Dette er da leder, nestleder, økonomiansvarlig, også er PR- og arrangementansvarlig dekket av to personer, sier Hannah

-Fra våren 2019 til nå i høst har det jo skjedd en god del endringer i styret, hvor mange av posisjonene har fått en ny person som ansvarlig?

– Vi er som sagt fem i styret nå, og to av oss satt i fjor. Vi to som satt i fjor har endret stilling da, så egentlig er alle 5 posisjonene dekket av nye personer.

-Føler dere at styret representerer mange av studieretningene på MatNat?

– Vi har godt dekke for hele institutt for biovitenskap, også har vi to fra fysikk og en fra kjemi. Jeg vil si at vi har ganske grei dekning der, sier Hannah.

– Jeg har hørt rykter om at dere har mange planer og idéer, det virker rett og slett som om det er en ny gnist i nucleus. Føler dere på denne gnisten og tror dere at Nucleus vil bli mer synlige på fakultetet?

– Det er jo hovedfokuset vårt, og alle de nye medlemmene i styret har gitt inntrykk av at de også vil bidra til å få dette til. Dette kommer både av at for få vet hvem Nucleus er, men også fordi vi vil bygge et nettverk mellom alle fagretningene, sier Hannah.

– Det er selvsagt et mål for PR å få satt oss litt på kartet. Hovedmålet til PR vil derfor være å gjøre alle beviste på hvem vi er. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom mange kule arrangementer fremover, sier Birk.

-Hva tror du gjør det sittende styret så bra, Hannah?

– Det med at vi dekker mange fag er jo en stor fordel. En annen fordel er at mange av oss i styret har nettverk på tvers av, ikke bare fakultetet, men også utenfor fakultetet slik at vi enda letter kan nå ut til flere, sier Hannah.

-Mange av oss er jo med i Integrerbar, hvor det er et veldig tverrfaglig miljø, det er også mange som står sentralt innen sin egen fagretning, fortsetter hun.


 

– Hva tenker du, Birk?

– Det Hannah nevnte er jo det jeg selv syns er viktigst, men i tillegg er vi alle ganske utadvendte typer og er ikke redde for å sette oss selv i lyset, noe som gjør det letter for oss å fyre i gang stemningen på arrangementer, sier Birk.

– Vil dere her og nå «tease» noen av planene dere har for arrangementer?

– Vi planlegger blant annet en oktober-fest og en halloween-fest og kanskje en avslutningsfest som våre store arrangementer denne høsten. I tillegg har vi planer for mindre arrangementer som filmkvelder og spillkvelder, sier Hannah.

– I tillegg så arrangerer Nucleus Dag1 og vinterlekene hver vår, skyter Birk inn.

– Det skal jo også være sagt at dette er en foreløpig plan, og det også kan komme flere arrangementer, så vi oppfordrer folk til å følge med, fortsetter han.

-Tror dere at det blir problematisk å arrangere en halloween-fest når nesten alle fagutvalg eller linjeforeninger også pleier å ha dette, og har dere eventuelt en slagplan for dette?

– Vi har lagt en direkte slagplan om du vil kalle det for det, sier Birk med et smil om munnen.

– Når det er sagt, har vi begynt å snakke med de forskjellige organisasjonene om et eventuelt samarbeid. Vi er interesserte i å hjelpe alle fagorganisasjonene med å få promotere, også håper vi at folk skal slippe å velge hvor de skal dra på Halloweenfeiringen, men heller ha flere fagretninger sammen, føller Hannah opp med.

– Jeg har snakket litt med Hannah på forhånd av intervjuet, hvor det ble nevnt en form for støtte til nye studentorganisasjoner. Kan dere utdype litt mer om dette?

– Dette er egentlig en idé som litt av poenget bak Nucleus til å begynne med. Planen er å hjelpe nye studentorganisasjoner til å hjelpe med støtte til hovedsakelig utstyr. Per dagsdato har vi kun gjort dette for en gruppe, GMO Squash, hvor vi har støttet dem med racketer og baller. Da er det slik at selve utstyret hører til Nucleus, men er tilgjengelig for utlån. Hver gang det da skal være for eksempel trening er det bare å komme å låne. Det vi trenger er en liste og budsjett for utstyr som trengs også vurderes og godkjennes dette på et styremøte vi har, utdyper Hannah.

– For eksempel er det prat om en buldre/klatreklubb som kanskje skal søke støtte, forklarer Birk.

– Kan en allerede-eksiterende organisasjon søke om støtte til et arrangement også eller må de da gå til realistutvalget?

-Det kommer helt om på hva slags støtte de vil ha, som sagt vil dette hovedsakelig gjelde for utstyr som er på utlån. På denne måten kan det være forskjellige organisasjoner som får bruk for samme utstyr uten at begge må kjøpe hvert sitt sett, forklarer Hannah.

-Siden du nevnte arrangement, er det verdt å nevne at vi gledelig er med å hjelpe å organisere dette. Dette har vi jo allerede gjort med for eksempel gjort med maskeradeballet. Da kan vi for eksempel stille med et partytelt eller generelt party-utstyr. Dette har vi selvsagt holdt på med lenge, men det er viktig å klargjøre at vi også gledelig stiller opp med hjelp til andre ting enn aktivitetsklubber, følger Birk opp med.

– Dette med arrangementer er selvsagt hovedfunksjonen vår, men dette med utlån av aktivitetsutstyr er altså også noe vi driver med, klargjør Hannah.

– Dermed, hvis jeg vil starte en bokseklubb, filmgruppe, eller som vi ser holder på å utvikle seg, en revygruppe. Så vil det være mulig å søke støtte fra Nucleus.

– Ja, gjennom den nye ordningen vil det være mulig å søke materiell støtte. Også, som Nucleus alltid har gjort, kan vi stille med arbeidskraft og økonomisk støtte, sier Hannah.

– Er det noe denne nye ordningen ikke kommer til å dekke?

– Vi vil for eksempel ikke støtte opp under å leie av fotballbaner, squashhaller eller lignende. Det vil heller ikke være mulig å søke støtte til instruktører eller trenere. Det vil derfor være begrenset til utstyr som kan eies av oss og lånes ut, sier Hannah.

– Personlig er jeg en tilhenger av tanken på at kvaliteten til arrangementer er like betinget på oppmøte som selve konseptet bak arrangementet. Dette kan føre til en ond sirkel med tanke på at hvis få møter første gang vil færre møte neste gang fordi det var så «lite stemning». Nå er det jo et nytt kull på MatNat, hva tenker dere om engasjementet til de nye?

– I faddderuken virket de nye veldig engasjerte rundt alt som foregikk, noe som var veldig gøy å se, sier Birk.

– Ja vi så dette på standen vår på rebusløpet, men også på bar-til-bar. Der virket det som mange er entusiastiske i forhold til hvordan det kan ha vært periodevis før. Dette gjelder også studieretninger som kanskje ikke har vært så synlige før.

-Er det noe dere vil skyte inn på slutten av intervjuet?

– Først og fremst er det naturlig å si at dere kan finne oss på sosiale medier og mail, hvor det er lett å få kontakt med oss angående ideer til arrangementer, eller hva som helst.  Vi skal jobbe så godt vi kan med å gjøre ting som, for det første, folk syns er gøy, men også ting som alle har mulighet til å være med på, sier Hannah.

– Vil også nevne at vi har lyst på flere medlemmer i Nucleus, ikke da styre først og fremst, men hjelpere til arrangement-forberedelser. Dette vil selvsagt gi en attest til CV, men også andre smågevinster slik som på studentkampen, hvor hjelpere slapp unna kø og inngangspenger.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑