Forside

Published on November 12th, 2019 | by Ivar Ravndal

Studiestøtte per i dag

 

Hvor mye studiestøtte man får per måned er et evig hett tema blant studenter. De fleste vil nok si seg enig i at støtten vi får er hakket for lite til å kunne overleve på, spesielt om man bor i en storby hvor leien spiser opp brorparten av pengene.

 

Lånekassen ble etablert i 1947 med formål om å kunne gi lik mulighet til utdanning uavhengig av hvem man var. Det formålet er fortsatt intakt og hjelper mange studenter i dag til å kunne ta høyere utdanning.

 

Å finne tall på støtte gjennom tidene er ikke akkurat en enkel sak.  Men vi kan finne sammenligninger med Grunnbeløpet som settes hvert år av Stortinget. Det er et tall som brukes til å beregne folketrygd. Grunnbeløpet justeres etter hvordan lønn har utviklet seg det siste året. Fra midten av 70-tallet til slutten av 1990 har studiestøtten ligget mellom 1,4 og 1,6 G. I dag ligger denne sammenligningen på 1,1 G.

 

Sammenlignet med resten av befolkningen har altså kjøpekraften til studenter sunket veldig gjennom årene. Dette tar heller ikke de økende boligprisene i byer i betrakting. Økte boligpriser betyr høyere leie, noe som tar en stor del av stipendet hver måned. Denne utviklingen er ganske skremmende.

 

Et annet skremmende tall er å sammenligne med fattigdomsgrensen. Denne finner vi ved å sammenligne medianinntekten for område og gruppe man tilhører. Vi finner medianinntekten for personer under 30 i Hordaland via SSB. Medianinntekten etter skatt her er på 214 000 kr. 60% av dette er 128 400, noe som betyr at en enkelt student bor under fattigdomsgrensen, om man bare tar stipend i betraktning. Mange løser dette ved å bo kollektivt, slik at det er mer en husstand.

 

Dette er en realitet studenter lever med, dårlig råd og studietid går hånd i hånd. Det skal godt gjøres å kunne studere uten jobb ved siden eller litt hjelp hjemmefra. Likevel har det aldri vært flere søkere om studiestøtte, enn det er i dag. Så samlet har aldri staten gitt ut mer penger til studenter.

 

Dette er en vanskelig situasjon og løsning er politisk. Jeg ser ikke noe annet håp en å skape et parti som har ett mål, å heve studiestøtten. Jeg foreslår ”Folkeaksjonen ja til mer studiestøtte eller FJS kort. Vi ses til stortingsvalg 2021.

 

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑