Om MatNatPrat

MatNatPrat er den uavhengige studentavisen ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB. Vårt mål er å gi leserne våre en god blanding av studentpolitisk, faglig og sosialt stoff, rettet i hovedsak mot studentmassen, men også mot næringslivet.

MatNatPrat drives på frivillig basis av omtrent 25 studenter, og kommer ut to ganger hvert semester med et opplag på 1000, med unntak av våren 2016 da det ble gitt ut tre utgaver. Avisen er tilgjengelig ved alle institutter tilhørende det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, i tillegg til Studentsenteret. Vi mottar økonomisk støtte fra fakultetet, men er til tross for dette en uavhengig studentavis.

Avisen ble startet opp som en avtaker etter Realistavisen QED, som gikk ut av trykk i 2010. Fakultetet hadde da vært uten studentavis i flere år, og etter initiativ fra en rekke engasjerte studenter ble MatNatPrat født. Oppstarten fant sted i november i 2013 med Maren Skibeli i spissen som ansvarlig redaktør. Første utgave av MatNatPrat så dagens lys i mars 2014.

I januar 2015 tok Ida Jahren Herud over som ansvarlig redaktør for avisen, før Anja Lindgaard Molnes overtok redaktørtronen for perioden mars 2016-2017.

Avisen ledes i hovedsak av styret, som er sammensatt av ansvarlig redaktør, nestleder, journalistansvarlig, grafisk ansvarlig, økonomisk ansvarlig, bedriftsansvarlig og PR-ansvarlig. Styret, i tillegg til ansvarlig redaktør, velges demokratisk ved åpent valg en gang i året.

MatNatPrat holder til i første etasje i Realfagbygget i Allégaten 41 i Bergen.


Back to Top ↑